A vasúti szektor számára nyújtott állami támogatások tapasztalatairól és lehetőségeiről rendezett nemzetközi tapasztalatcserét február elején a CER, az Európai Vasutak és Pályaműködtetők Közössége a Versenypolitikai Főigazgatóság közlekedésért felelős igazgatójának részvételével. Az eseményen egyesületünk is részt vett, és a magyar egyes kocsi támogatás tapasztalatairól, eredményeiről adott rövid tájékoztatást, kiemelve annak jelentőségét.

A HUNGRAIL számára kiemelten fontos az európai jogalkotás figyelemmel kísérése és formálásában való aktív részvétel a támogatási területen, hiszen készülünk a vasúti egyes kocsi fuvarozás támogatási programjának megújítására valamint más egyéb üzletpolitikai kedvezménnyel összefüggő javaslatok kidolgozását kezdtük meg a vasút térnyerésének elősegítése érdekében. A HUNGRAIL emiatt kapcsolódott be közvetlenül az Európai Vasúti és Pályaműködtető társaságok Közössége (CER) által szervezett műhelymunkába, amelynek az volt a célja, hogy az európai vasutak, szervezetek az állami támogatások rendszerének az egymás országaiban működő legjobb gyakorlatait megismerve, átvéve tudják hatékonyabbá tenni a náluk folyó munkát, a közös európai cél, a zöld és fenntartható vasút minél nagyobb térnyerése érdekében az áruszállítás és a személyközlekedés területén egyaránt.

A jelenlegi politikai ciklus már nem tud végére érni az útmutató megújításának. A tervezet heteken belül nyilvánosságra kerül és megkezdődhet a véleményezése, hivatalosan valószínűleg 2025-ben tud majd életbe lépni.” – tájékoztatta a workshop résztvevőit Henrik Morch, a DG COMP igazgatója. Az Európai Bizottság célja biztosítani a versenyt, a vasút versenyképességét, hiszen kiemelten fontos, hogy a vasút jól teljesítsen.

Az új, DG MOVE-val szoros együttműködésben kidolgozott útmutató nem csak vasútra fog vonatkozni, hanem az összes fenntartható közlekedési módra, például a belvízi hajózás erős komponensként jelenik majd meg. Az útmutató átdolgozása, megújítása a jó gyakorlatokra alapozva, az egyszerűsítés elvét szem előtt tartva valósul meg. Meghatározza, hogy milyen körülményekkel, ki, milyen elvek mentén kaphat támogatást. Vizsgálják egyebek közt a számítási módszertant és az átláthatóság kritériumának teljesülését is. Személyszállítás vonatkozásában a megfelelően (nyílt, fair, diszkriminációmentes pályázat útján) odaítélt közszolgáltatási szerződés nagyon fontos, hiszen ennek hiányában nem működik a piac. Mindemellett az áruszállításnak is megvannak a maga szempontjai és hibái.

Valean biztos asszony képviseletében kabinetjének munkatársa, Elzbieta Lukaniuk elmondta, ők arra koncentrálnak, hogy a vasút népszerűsítése érdekében szükséges állami beavatkozások és intézkedések megszülessenek. Kiemelte, hogy a közlekedés zöldítéséhez ösztönzőkre van szükség, és rávilágított, hogy a kombinált fuvarozási irányelv felülvizsgálata és az állami támogatási útmutató megújulása közt világos kapcsolat van.

A bevezető összefoglalókat követően tematikus szekcióban mutatták be a CER tagvasútjai a náluk alkalmazott állami támogatási konstrukciókat és az azokkal kapcsolatos tapasztalatokat. Az árufuvarozás blokkban a HUNGRAIL a magyar egyes kocsi támogatás tapasztalatairól, eredményeiről adott rövid tájékoztatást, megerősítve, hogy az egyes kocsi szegmens társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű, megtartása azonban állami beavatkozás nélkül nem életszerű. A támogatás pozitív hatása már 1,5-2 év távlatában is egyértelműen kimutatható, mind a csökkenő volumen intenzitásának megállítása, mind a programban résztvevő vállalatok számának növekedése terén.

Árufuvarozás szekció

  • Ausztria (ÖBB) véleménye szerint a támogatás intenzitás lehetséges mértékét a gyártási költség 30%-ról 60%-ra kell növelni. Kifogásolták, hogy míg a közszolgáltatási személyszállítás egy elismert tevékenység, addig ugyanez áruszállítás aspektusában hiányzik. Úgy vélik, rövid távú intermodális shuttle szolgáltatást kellene teremteni.
  • A franciák (SNCF) a 2021-25 időszakra vonatkozó egyes kocsi fuvarozás támogatási programjuk sikeréről beszéltek, véleményünk szerint ez visz rugalmasságot a vasút kínálatába, ez tudja vonzóvá tenni a vasúti szállítást. Különféle ipari igényeket szolgál ki például mezőgazdasági, acélipar és gáz területén. Kiemelték, hogy a közúttal szoros a verseny, ezen sokat segít az évi 70 millió eurós támogatás. Rámutattak, hogy a beruházásokhoz jogi biztonság szükséges. Jelezték továbbá, hogy a gördülőállomány témaköre egy kényes kérdés. A mozdonyok ERTMS-sel való felszereléséhez 1 milliárd euróra lenne szükség, és jelen kilátások szerint EU-s forrásból (CEF) ennek 15%-t tudják fedezni, ezért sürgették más források létrehozását.
  • Románia (CFR Marfa) a Ro-La kombinált fuvarozás korábbi állami támogatását mutatta be. A CFR Marfa 160 db speciális, 10 tengelyes, kis kerekű, alacsony platformú, Saadkkms típusú saját vagonjával végezte a szállítást. A teljes költség 60%-t tette ki a vasút része. Három évre összesen 115 millió RON támogatást kaptak, de úgy élték meg, hogy a szolgáltatás így sem vonzó a közúti fuvarozók számára, nincs rajta hasznuk, túl alacsony a megengedett maximális támogatás szinte. A támogatás életre hívásában a legnehezebb rész az Európai Bizottság engedélyének megszerzése volt.
  • A német vasút (DB) a DAC (digitális automatikus kapcsolórendszer) állami támogatási lehetőségei kapcsán arra hívták fel a figyelmet, hogy itt egy nagy, rendszerszintű projektről van szó, nem csak vagonokról és kapcsolókról. Nem csak vagonkapcsolás valósul meg, hanem teljesítmény és adatkapcsolat is létesül. Az áruszállító vagonok több, mint fele közlekedik nemzetközi forgalomban, így európai szinten biztosítani kell az interoperabilitást. Ez jelentős összegű beruházást igényel, a számítások szerint 3-5 éven belül biztosan nem térül meg. A társadalom hosszú távon profitálhat belőle, 30 év alatt fordulhat pozitívba. Nehezíti a helyzetet, hogy a költségek és haszon megoszlása meglehetősen aránytalan, nem ott merül fel a nagy költség, ahol később a haszon realizálódik. Emiatt a németek vélelmezik, hogy állami támogatás nélkül nem fog tudni elterjedni a DAC. Fontosnak tartják, hogy a jelenleginél nagyobb legyen az engedélyezett támogatás intenzitás, hogy ne csak vasútvállalat kaphasson támogatást, hanem vagon tulajdonos is. A pozitív hatások közé sorolták, hogy ez a műszaki megoldás segítheti az egyes kocsi szegmens versenyképesebbé tételét.
  • Az olasz Mercitalia prezentációja a vasúti árufuvarozáshoz használt gördülőállomány megújításáról szólt. A gördülőállomány elöregedését ellensúlyozandó a tavalyi évben elfogadott, 125 millió euró értékű támogatás új mozdonyok és járművel beszerzését támogatja 2025 végéig a beszerzési költség maximum 30%-ig és maximum 30 000 euró értékben. A támogatással beszerzett gördülőállományt mindenre lehet használni, intermodális és hagyományos szolgáltatás nyújtására egyaránt.

 

Állami támogatások a szolidaritási sávok kontextusában, múltbeli és jelenlegi geopolitikai krízis témában a lengyel PKP Cargo tartott beszámolót. Az Európa 9 országában 33 000 vasúi kocsit közlekedtető társaság az elmúlt évek kihívásai közé sorolta, hogy sok vágányzár mellett a pályán a személyszállítás miatt kevés kapacitás jut az árufuvarozó vonatoknak, így nehéz megoldani például a szénszállítást a kikötőkből az erőművekbe, ahogy a katonai szállítmányok (pl. üzemanyag) célba juttatását is. Véleményük szerint állami támogatás szükséges a szolidaritási sávok menti terminálok fejlesztéséhez (akár meglévőkről, akár újakról van szó), és speciális berendezésekre van szükség az áru átrakás megkönnyítéséhez. Növelni kell a határátmenetekben a tehervonatok számára rendelkezésre álló menetvonalak számát, különösen a katonai és az üzemanyag szállítmányok részére. Hangsúlyozták, hogy a járműflottát illeszteni kell a feladatokhoz. A PKP Cargo is a vasúti árufuvarozási közszolgáltatás megteremtését szorgalmazta.

 

Interoperabilitás és infrastruktúra szekció

  • A holland vasút az ERTMS programjuk kihívásairól osztotta meg gondolatait. A pályavasúthoz kihelyezett, de közvetlenül a minisztériumhoz tartozó koordinációs szervet állítottak fel Hollandiában ERTMS Program Igazgatóság néven. A vontatójárművek ERTMS-sel való felszerelésére alkotott koncepció 3 pillérre épül és 350 mozdony esetében kell oldani a fedélzeti berendezés utólagos felszerelését. 8 prototípust dolgoztak ki, melyekkel 139 mozdonyt tudnak majd kezelni a jelenlegi támogatással. Azonban a szektor visszajelzése szerint az adható támogatás túl kevés az L3 okozta pluszköltség fedezésére. Az előadó a nemzeti megközelítés hatékonytalanságára is ráirányította a figyelmet. A különböző országokban futó mozdonyok esetében célszerűbb lehet valamiféle költségmegosztást kidolgozni, hiszen ha az egyik ország felszereli, abból a többi ország is profitál, ugyanakkor ha valaki nem szereli fel, azzal a rendszerszintű megvalósulást lehetetleníti el.
  • A csehek a vasúti közlekedés interoperabilitásának biztosítása című, 2023-28 időszakra vonatkozó támogatási programjukat ismertették. Az öt évre összesen 9 milliárd cseh korona (380 millió euró) keret az elszámolható költségek maximum 50%-át finanszírozza. A támogatott tevékenységek a következők: ERTMS irányítási és biztosítóberedezés, digitális megoldások kiegészítése (árufuvarozó vagonok, mozdonyok, DAC nem tartozik bele), mozdonyokon és motorvonatokon az AC 25 kV/50 Hz rendszer használatának lehetővé tétele, TAP és TAF TSI megfelelés biztosítása, TSI zajvédelmi megfelelés biztosítása (fékezési rendszer vonatkozásában).
  • Az FS Italia Olaszország vasúti rendezőinek fenntartható fejlesztésére létrehozott támogatást mutatta be, amiből villamosítás és műszaki felújítási munkák hajthatóak végre. Az interoperabilitás ilyen jellegű növelésére RFF-ből 30 millió eurós támogatást különítettek el. Felhívták a figyelmet, hogy a vasúti kiszolgáló létesítményekre nem terjed ki az útmutató, ebben változtatást kértek.

 

Személyszállítási szekció

Belgium képviselője az éjszakai vonatok támogatására hozott intézkedéseit mutatta be. A 2023. június 3-án hozott jogszabállyal évi 2 millió euróval támogatják 2023. II. félévében és 2024-ben az éjszakai vonatok közlekedtetését. Céljuk kötöttpályás alternatívát kínálni a közepes hosszúságú (1000 km) repülőutaknak.

 

Zárszavában a DG COMP megismételte, hogy igyekeznek egyszerűsíteni a folyamatokat az útmutató megújítás során. Kérte, hogy a véleményezésbe aktívan kapcsolódjon be mindenki, minden esetben indoklással lássák el a javaslatokat.

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT