Témáink

V0 BUDAPESTET DÉLRŐL ELKERÜLŐ VASÚTVONAL ELŐKÉSZÍTÉSE

 • Környezeti Hatástanulmány és környezetvédelmi engedély megszerzése a TRENECON-Vibrocomp konzorcium valamint a MÁV és ÉKM közreműködésével.

VASÚTBARÁT MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETET ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

 • Egyszerűsített infrastruktúra felújítási program támogatása
 • Vágányzárak meghirdetési, működtetési és kommunikációs rendszerének piaci igényekhez történő igazítása
 • Határforgalom gyorsítását elősegítő intézkedések – NAV-HUNGRAIL
 • MÁV Problématérkép feldolgozása
 • 1280/2023. (VII.17.) kormányhatározat végrehajtása

VASÚT ELÉRHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, VASÚTI EGYESKOCSI FUVAROZÁS MEGERŐSÍTÉSE

 • 2024-es támogatási összeg biztosítása a vállalkozó vasúti társaságok részére
 • 2026-tól kezdődő II. támogatási ciklus előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, előmozdítása
 • Első és utolsó kilométerek magas költségszintjének csökkentését célzó intézkedések elősegítése
 • Közösen az egyes kocsi teherfuvarozásért egyyüttműködés beindítása

MÓDVÁLTÁST ELŐSEGÍTŐ SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 • Vasúti szakember utánpótlásra irányuló támogatási lehetőségek felülvizsgálata és javaslattétel új rendszerre;
 • Hálózati Üzletszabályzatban valamint a Hálózat-hozzáférési szerződésekben rögzített ösztönzők felülvizsgálata és katékonyabbá tétele
 • Vasúti veszélyesáru szállítás feltételeinek felülvizsgálata és versenyképessé tétele
 • Vasúti Műszaki Bizottság – OVSZ kivezetéséből fakadó szabályozási feladatok végrehatásában való részvétel
 • Greening Freight Package (zöld árufuvarozási jogszabálycsomag) magyar állásponthoz a szektor javaslatainak becsatornázása.

INTERMODÁLIS FUVAROZÁS FEJLESZTÉSE

 • Célzott állami támogatás bevezetésének előkészítése
 • Kombináltfuvarozási irányelv felülvizsgálatának, hazai álláspontjának kialakítása és képviselete
 • Intermodális fuvarozás vasúti feltételrendszerének felülvizsgálata a forgalmi potenciálok alapján, adminisztratív / szabályozási / támogatási intézkedések
 • Intermodális kerekasztal
 • CT4EU kampányban való részvétel

GAZDASÁGOS ÉS ENERGIAHATÉKONY KÖZLEKEDÉS

 • tervezhető vontatási villamosenergia beszerzés előmozdítása
 • Önálló beszerzés feltételrendszerének kialakítása
 • Üzletpolitikai támogatás és kedvezmények a vontatáshoz szükséges (hhd felár) villamosáramra és a dízel üzemanyagra
 • EKR előnyeinek kiaknázása a vasúti szektor számára

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT