Kik vagyunk

 A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület küldetésének tartja a hazai vasúti ágazat folyamatos fejlesztésének támogatását, versenyképességének és biztonságának fokozását

Ennek érdekében elősegíti a vasúti szektorra vonatkozó uniós és hazai szabályozás közötti jogharmonizációt, ápolja kapcsolatait a politikai döntéshozókkal, a szakpolitika képviselőivel, az ágazati szereplőkkel és a civil szervezetekkel. Egységesen képviseli a hazai vasúti árufuvarozó, szállítmányozó és árutulajdonos társaságok érdekeit.

Az Egyesület szakmai javaslataival, állásfoglalásaival elősegíti a környezetbarát szállítási módok elterjedését támogató intézkedések kidolgozását, a vasúti közlekedés, illetve fuvarozás a közútival szembeni versenyfeltételeinek javítását.

Síkra száll az intermodális logisztikai megoldások térnyeréséért. A nemzetközi, ezen belül is különösen az európai szakmai szervezetekben és szövetségekben betöltött tagsága révén megjeleníti, képviseli a magyar vasúti vállalatok érdekeit.

A HUNGRAIL az egyesületben felgyűlt tudásvagyon latba vetésével támogatja a vasút átfogó korszerűsítését és a vasúti infrastruktúra modernizálását, hozzájárulva a magyar társadalom minden rétegének, a magyar gazdaság minden szektorának fejlődéséhez.

Céljaink

  • Hozzájárulunk a vasúti közlekedési alágazat versenyképességének fenntartható növeléséhez.
  • Elősegítjük az Európai Unió vasutakkal kapcsolatos politikájának, jogszabályainak, valamint egyéb követelményeinek való megfelelést a magyar vasúti piac résztvevői számára.
  • Képviseljük a szektor közös szakmai érdekeit, ápoljuk a tagok szakmai és társadalmi kapcsolatait.
  • Részt veszünk a vasúti alágazatot érintő tudományos kutatással összefüggő ismeretterjesztésben.
  • Hozzájárulunk a szektor környezettudatos működéséhez és az egészségvédelemhez.
  • Önkéntes programokat szervezünk az egyesületi célok teljesítése érdekében.
  • Latba vetjük a civil szervezet eszközrendszerét az egyesületi tagok vasútszakmai érdekeinek védelme és képviselete érdekében, legyenek azok akár gazdasági társaságok, vagy más szervezetek.
  • Céljaink megvalósítása érdekében együttműködünk minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel és szövetséggel.

Hungrail számokban

Alapítás éve (mint Magyar Vasúti Egyesülés): 2006,  Egyesületi forma (mint Magyar Vasúti Egyesület): 2012

99
Tagvállalat
99
Bizottság
99
Munkacsoport

A HUNGRAIL Magyarországon képviseli

100%
Pályahálózat működtetők
95%
Vasúti árufuvarozási piac
100%
Vasúti személyszállítási piac

Az alágazatok képviseletének megoszlása a HUNGRAIL-ben

latvany

Kapcsolatok és nemzetközi együttműködések

A hazai államigazgatásban

Nemzetközi érdekérvényesítés

G4-csoport:

A HUNGRAIL partner szervezetei

mvmsz02

mvmsz02

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT