HOGYAN DOLGOZUNK

Közgyűlés

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

Elnökség

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.

 • dr. Mosóczi László A hazai kötöttpályásjárműgyártás fejlesztésének koordinálásáért felelős miniszteri biztos, vezérigazgató, MÁV-START Zrt.; vezérigazgató Volánbusz Zrt.
 • Dr. Kovács Imre az Igazgatóság elnöke, Rail Cargo Hungaria Zrt.
 • Horváth László elnök, CER Hungary Zrt.
 • dr. Pafféri Zoltán
  dr. Pafféri Zoltán vezérigazgató, MÁV Zrt.
 • Kövesdi Szilárd
  Kövesdi Szilárd vezérigazgató, GYSEV Zrt.
 • Dr. Katona László
  Dr. Katona László vezérigazgató, MMV Magyar Magánvasút Zrt.

Ellenőrző Bizottság

Az Egyesület ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amely három főből áll. Tagjait, közöttük az Elnököt a közgyűlés választja öt évre azon személyek közül, akik a közhasznú szervezetek tisztségviselőivel szemben támasztott követelményeknek megfelelnek. Tagjai társadalmi megbízatásban járnak el. Az Ellenőrző Bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartatásának ellenőrzése.

 • Horváth Ottó
  Horváth Ottó vezérigazgató, CER Hungary Zrt.
 • Lebovits Gábor
  Lebovits Gábor Ellenőrző Bizottság tagja, vezérigazgató, MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
 • Czöndör Attila
  Czöndör Attila Ellenőrző Bizottság tagja, ügyvezető igazgató, Rail Cargo Terminal - BILK Zrt.

Bizottságok

A HUNGRAIL szakmai tevékenységének gerincét az állandó bizottságok kereteiben végzett, széleskörű szakmai tapasztalatra és szaktudásra épülő munka adja. A bizottságok közreműködésével az Egyesület minden vasutat érintő komplex ügyben átfogó, részletes választ ad, és az érintett felek érdekeit egyaránt figyelembe vevő megoldásra tesz javaslatot.

 • Körös Norbert
  Körös Norbert Árufuvarozási Bizottság elnöke
 • Pósalaki László
  Pósalaki László Infrastruktúra Bizottság elnöke
 • Feldmann Márton
  Feldmann Márton Energia Bizottság elnöke
 • Horváth László
  Horváth László Nemzetközi és Kiemelt Ügyek Bizottság elnöke
 • Dr. Gyurkovics Sándor
  Dr. Gyurkovics Sándor Etikai Bizottság elnöke

Munkacsoportok

A munkacsoportok egy adott téma megtárgyalása érdekében alakulnak mely küldetésének teljesítésének végeztével megszűnik.

 • Steininger Zsolt
  Steininger Zsolt HR-munkacsoport vezető
 • Sárosi György
  Sárosi György Veszélyes Áru Munkacsoport vezető
 • Dr. Ludvig László
  Dr. Ludvig László Digitalizációs Munkacsoport vezető
 • Boda János
  Boda János Kombinált Árufuvarozási Munkacsoport vezető
 • Dr. Farkas Gyula
  Dr. Farkas Gyula Egyes kocsi Munkacsoport vezető
 • Urvald Krisztián
  Urvald Krisztián Egyes kocsi Munkacsoport vezető
 • Hegedűs Zsolt
  Hegedűs Zsolt Iparvágány Munkacsoport vezető

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT