HOGYAN DOLGOZUNK

Közgyűlés

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

Elnökség

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.

Ellenőrző Bizottság

Az Egyesület ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amely három főből áll. Tagjait, közöttük az Elnököt a közgyűlés választja öt évre azon személyek közül, akik a közhasznú szervezetek tisztségviselőivel szemben támasztott követelményeknek megfelelnek. Tagjai társadalmi megbízatásban járnak el. Az Ellenőrző Bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartatásának ellenőrzése.

 • Végh András
  Végh András Ellenőrző Bizottság elnöke, vezérigazgató-helyettes, CER CARGO Holding
 • Lebovits Gábor
  Lebovits Gábor Ellenőrző Bizottság tagja, vezérigazgató, MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
 • Czöndör Attila
  Czöndör Attila Ellenőrző Bizottság tagja, ügyvezető igazgató, Rail Cargo Terminal - BILK Zrt.

Bizottságok

A HUNGRAIL szakmai tevékenységének gerincét az állandó bizottságok kereteiben végzett, széleskörű szakmai tapasztalatra és szaktudásra épülő munka adja. A bizottságok közreműködésével az Egyesület minden vasutat érintő komplex ügyben átfogó, részletes választ ad, és az érintett felek érdekeit egyaránt figyelembe vevő megoldásra tesz javaslatot.

 • Körös Norbert
  Körös Norbert Árufuvarozási Bizottság elnöke
 • dr. Papp Margit
  dr. Papp Margit Jogi Bizottság elnöke
 • Béres Barna
  Béres Barna Infrastruktúra Bizottság elnöke
 • Horváth László
  Horváth László Nemzetközi és Kiemelt Ügyek Bizottság elnöke
 • Dr. Gyurkovics Sándor
  Dr. Gyurkovics Sándor Etikai Bizottság elnöke

Munkacsoportok

A munkacsoportok egy adott téma megtárgyalása érdekében alakulnak mely küldetésének teljesítésének végeztével megszűnik.

 • Steininger Zsolt
  Steininger Zsolt HR-munkacsoport vezető
 • Sárosi György
  Sárosi György Veszélyes Áru Munkacsoport vezető
 • Dr. Ludvig László
  Dr. Ludvig László Digitalizációs Munkacsoport vezető
 • Boda János
  Boda János Kombinált Árufuvarozási Munkacsoport vezető
 • Dr. Farkas Gyula
  Dr. Farkas Gyula Egyes kocsi Munkacsoport vezető
 • Urvald Krisztián
  Urvald Krisztián Egyes kocsi Munkacsoport vezető
 • Hegedűs Zsolt
  Hegedűs Zsolt Iparvágány Munkacsoport vezető

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT