Ahogyan arról korábban már tájékoztatást adtunk, az Építési és Közlekedési Minisztérium 2023 februárjában újra napirendre vette a 2021 végén lezárult oktatás-képzés fejlesztésével foglalkozó minisztériumi projektet. A projekt újranyitása során a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011 (V.10.) NFM rendelethez normaszövegszerű javaslatot kell megfogalmazni indoklással és hatásvizsgálattal kiegészítve. A projekt három nagy területe, az országos vasút a helyi, elővárosi vasút és a saját célú vasút, iparvágány témakörök közül a HUNGRAIL felelős a saját célú vasút/iparvágány munkacsoport vezetéséért, az e területet érintő javaslatok megfogalmazásáért és hatóságokkal történő egyeztetéséért.

A projekt első szakaszában a HUNGRAIL vezette munkacsoport javaslatai alapján meghatározásra került a saját célú vasúti pályahálózaton és/vagy iparvágányon tolatásvezető munkakör, melynek vasúti társasági képzési programjában a gyakorlati képzés is hangsúlyt kapott. Emellett bekerült a javaslatok közé a rendelet részlegvezető munkakörrel való kiegészítése is. Az országos vasút munkacsoporttal közösen a 34. § (1) pontjának módosítására készült javaslat azzal a céllal, hogy a vizsgaigazolások bemutatása papír alapon egy a telephelyen belüli központi helyszínen vagy online felületen (telefonon/tableten vagy a vállalat saját rendszerében).

Bár nem a 19/2011 (V.10.) NFM rendelet szövegét érinti, de a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez is tett a saját célú vasút/iparvágány munkacsoport módosítási javaslatot annak érdekében, hogy kisebb, a feladatuk gyakorlati ellátását nem akadályozó egészségügyi problémák (pl. emelkedett vérnyomás, szemüvegessé válás) miatt ne váljanak a munkavállalók az orvosi  alkalmassági vizsgálat eredménye alapján kizárásra bizonyos munkakörök betöltésére, miközben az adott munkakörben létszámhiánnyal küzdenek a munkáltatók.

A projekt második szakaszában a kétéltű járművek vezetőivel kapcsolatos oktatási, vizsgáztatási és kapcsolódó egyéb szabályozási feladatokkal foglalkozott a Saját célú vasút, iparvágány munkacsoport.

A projekt szakmai egyeztetései első és második fázisban is lezárultak, az elmúlt heteket a munkacsoporti anyagok szintetizálása, a hatósági egyeztetések véglegesítése és az ÉKM felé a normaszöveg véglegesítése töltötte ki. A 2023. december 11-én véglegesített normaszöveg-javaslatban a számos országos vasúti, a helyi, elővárosi vasúti javaslatok mellett a HUNGRAIL által vezetett saját célú vasút, iparvágány munkacsoport javaslatait is figyelembe vették. Jelenleg a minisztériumok közötti, előzetes tárcaközi egyeztetések zajlanak az ÉKM koordinálásában, a vasútszakmai javaslattételi munka véget ért.

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT