Az év elején hatályba lépett kritikus szervezetek rezilienciájáról és a 2008/114/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló CER irányelvnek megfelelő új hazai szabályozás kialakítása érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetésével munkacsoport jött létre, amely munkában való közreműködésre a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesületet is felkérték.

hirdetés

 

2023. január 16-án lépett hatályba a kritikus szervezetek rezilienciájáról és a 2008/114/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2557 irányelv (továbbiakban: CER irányelv), amely felváltja az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló Tanács 2008/114/EK irányelvet. Jelenleg ez a hatályos hazai szabályozás alapja.

A CER irányelvnek megfelelő új hazai szabályozás kialakítása érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetésével munkacsoport jött létre, amely munkában való közreműködésre a pályahálózat-működtetők, hatóságok mellett a vasúti szakma véleményének összefogására, a vasútvállalatok és a többi szakmai szervezet álláspontjának képviseletére a HUNGRAIL-t kérték fel. Az új szabályozás kialakítása 25 pont mentén történik (a teljes lista hír végén), melyek közül egyesületünk szerint az ágazati kritériumok, a horizontális kritériumok, valamint a jogok és kötelezettségek pontok jól definiálása a vasúti szempontból legjelentősebb szakmai feladat. A HUNGRAIL ezekben kéri a vasútvállalatok aktív közreműködését is.

A folyamatban jelenleg a kritikus szervezetek kijelölése témánál tart a munkacsoport és majd azt követően történik a kritikus szervezeten belüli infrastruktúrák azonosítása. A kritériumok megfogalmazásával lehetőség nyílik meghatározni, hogy mely szervezetek minősüljenek kritikus szervezetnek, azaz kerüljenek a szabályozás hatálya alá, annak minden kötelezettségének (pl. kockázat értékelés, kockázatkezelési rendszer működtetése) betartásával együtt. A vasút területén kritikus szervezetek lehetnek a pályahálózat-működtetők, a vasúti társaságok és a kiszolgáló létesítmények üzemeltetői. A munkafolyamat következő lépése azon ágazati és horizontális kritériumok meghatározása, amelyek alapján eldönthető, hogy egy szervezet a „kritikus szervezeteket” kategóriába esik-e. A folyamat következő lépése lesz a jogok és kötelezettségek átvizsgálása, ahol javaslatot lehet tenni arra vonatkozóan, hogy mely technikai jellegű, kisebb léptékű (nem pénzügyi) előnyökben részesülhessenek a kritikus szervezetek, ami segítheti a működésüket.

A HUNGRAIL célja, hogy olyan szabályozás kerüljön kialakításra, amely nem hozza a vasutat versenyhátrányba, emiatt lényegesnek tartjuk, hogy a szakma véleménye képviselve legyen.  A meglévő szabályozás egyszerűsítésére is a mostani felülvizsgálati folyamat során van lehetőség.

 

Az új szabályozás kialakítása az alábbi pontok mentén történik:

 1. Ágazatok, alágazatok
 2. Kritikus szervezet / infrastruktúra
 3. Alapvető szolgáltatások
 4. Azonosítási folyamat
 5. A kijelölési eljárás (európai, nemzeti)
 6. A hatóságok meghatározása
 7. Ágazati kritériumok
 8. Horizontális kritériumok
 9. Jogok és kötelezettségek (előny, védelmi int.)
 10. Kockázatértékelés (tartalmi, formai)
 11. Üzemeltetői biztonsági terv (tartalmi, formai)
 12. Biztonsági összekötő
 13. Háttérellenőrzés
 14. Ellenőrzés
 15. Gyakorlatok
 16. Rendkívüli esemény
 17. Szankcionálás
 18. Kritikus szervezetek támogatása
 19. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus
 20. Stratégia
 21. Nemzeti kockázatértékelés
 22. CERG
 23. Tanácsadó misszió
 24. Egyedüli kapcsolattartó pont
 25. Jelentéstétel

 

 

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT