Örömmel adunk hírt arról, hogy a Technológiai és Ipari Minisztérium tájékoztatása alapján a Szlovén Köztársaság területén található Hodos üzemváltó határállomásra és az addig tartó vonalszakasz használatára vonatkozó követelmények teljesítésének (egységes biztonsági tanúsítvány megszerzésének és a hálózat-hozzáférési szerződések megkötésének) új, módosított határideje 2023. február 1-je. A korábbi, 2022. október 1-jei határidőt nem tudták volna teljesíteni a vasúttársaságok, emiatt a HUNGRAIL a Vasúti Hatósági Főosztály és a szlovén vasúttársaság kereskedelmi képviselete felé is kezdeményezte a témakörrel kapcsolatos hatékony fellépést.

hirdetés

A Szlovén Köztársaság Vasúti Közlekedési Közügynökség (AZP) nemzeti biztonsági hatósága ellenőrzést folytatott a szlovén pályahálózat-működtetőnél (SZ Infrastruktura), hogy megvizsgálja a nem Szlovéniában bejegyzett vasúti társaságok megfelelését a Hodos – Őriszentpéter közötti vasútvonal szakaszához és a hodosi üzemváltóállomáshoz való hozzáférési jog tekintetében, mivel a vasúti társaságoknak rendelkezniük kell az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA), vagy az illetékes nemzeti biztonsági hatóság által kiállított, egységes, biztonsági tanúsítvánnyal (SSC).

Ennek érdekében az SZ-Infrastruktura kérte a szakaszon érintett vasúti társaságokat, hogy haladéktalanul aktualizálják az egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmüket, illetve ennek részeként, hogy a vasúti közforgalmú infrastruktúrához, illetve a vasúti szolgáltatási létesítményekhez a hozzáférésről a szerződéseket az SZ-lnfrastruktura, pályahálózat-működtetővel kössék meg – amennyiben erre nem kerül sor, úgy megtagadják a hozzáférés jogokat. Minderre tervezetten október 1-jéig kellett volna sort keríteni és az egyesületünk tagvállalatai közül többen is jelezték, hogy a hatósági ügyintézési folyamatok átfutási ideje, az egységes követelményrendszerek hiánya és egyéb más tényezők miatt ezt a határidőt nem lehetett tartani.

A vasútvállalatok érdekeit összefogva, a társaságok fuvarfeladatai zavartalan ellátásának biztosítása érdekében a HUNGRAIL szeptemberben arra kérte a Technológiai és Ipari Minisztériumot, hogy járjon el az AZP-nél – Nemzeti Biztonsági Hatóság – az egységes, biztonsági tanúsítvány megszerzésének a hálózat-hozzáférési szerződések megkötésének határidejét módosítsák egy későbbi időpontra. Amennyiben ez nem történt volna meg, úgy Hodos határátmenetben a vonatforgalom szünetelt volna, a személyszállító és árufuvarozó vasútvállalatok nemzetközi megállapodásokban vállalt kötelezettségeiknek nem tudtak volna eleget tenni. Egyesületünk a szlovén vasúttársaság kereskedelmi képviselőjének közbenjárását is kérte, továbbá felvette a kapcsolatot a Mediterrán RFC vezetőségével is.

A határidőmódosítási törekvéseink sikerrel zárultak, októberben a Technológiai és Ipari Minisztérium tájékoztatást adott, hogy a Szlovén Köztársaság területén található Hodos üzemváltó határállomásra és az addig tartó vonalszakasz használatára vonatkozó követelmények teljesítésének határideje 2023. február 1-jére módosult.

 

 

Fotó: vasutallomasok.hu / Kebelei György

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT