A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület működési keretein belül július 5-én tartotta meg alakuló ülését az Energia Bizottság, folytatva a 2021 végén megkezdett szakmai érdekvédelmi tevékenységet. A bizottság életre hívására azért van szükség, hogy mielőbb hatékony megoldást találjon a vasútvállalatokat érintő drasztikusan megemelkedett vontatási energiaárak negatív hatásainak tompítására. Működése a HUNGRAIL keretein belül, az Egyesület tagvállalatainak közreműködésével, a pályahálózatot működtetők aktív részvételével történik.

hirdetés

Az Energia Bizottság elnökének Feldmann Mártont, a Prolan Zrt. vasút-automatizálási üzletágának igazgatóját választották meg, aki kiemelt szakértője az energiahatékonyság témakörének a vasút területén.

A bizottság célkitűzése egyértelmű: meg kell állítani a vasúti árufuvarozás teljesítményének 2022 első negyedévében történő 15%-os visszaesését, és visszaállítani a stagnáló vagy növekedő pályára. A közúttal való relatív versenyképesség jelenleg nem tartható fent, a klímacélok 2030-as teljesíthetősége pedig elérhetetlenné válik a jelenlegi körülmények konzerválódása esetén. Az Energia Bizottságnak ennek tükrében sürgős megoldásokat kell kidolgoznia és javaslatot tennie a közlekedési tárcáért felelős Technológiai és Ipari Minisztérium, valamint a pályahálózat működtetők részére.

A bizottság elsődleges célja, hogy a vállalkozó vasúti társaságokat rövidtávon állami támogatáshoz juttassa a 2022-ben felmerült többletköltségek negatív hatásainak tompítása érdekében: az idei évre ez összesen 24 milliárd Forintot jelentene. Az állami támogatásra vonatkozó döntéseknek legkésőbb nyáron meg kell születnie. Meg kell vizsgálni továbbá a vontatási energiára rakodó adók és illetékek eltörlésének lehetőségét, amely szintén segítséget jelentene a vasúti társaságok számára.

Az állami támogatásokért folytatott szakmai érdekvédelmi tevékenység mellett jelenleg az energiabeszerzés és a tervezhetőség témakörével foglalkozik elsődlegesen a bizottság. Alaposan át kell tekinteni a pályahálózat működtetők jelenlegi beszerzési gyakorlatát, hogy az milyen formában igazítható a vasúti társaságok üzleti gyakorlatához úgy, hogy tervezhető legyen a vontatási energia ára a jövőben. Ennek tükrében olyan javaslatokat kell kidolgoznia, amelyek a jelenleginél előnyösebb, a vasútvállalati igényeket jobban kielégítő vontatási villamos energiabeszerzési rendszert tesznek majd lehetővé a következő években. Fontos, hogy a kommunikáció, az információáramlás hatékonyabb legyen a kérdéskörben érintett felek között. A vasúti társaságoknak tudniuk kell időben, hogy milyen energiaárakkal kalkuláljanak a következő időszakokban, mert jelenleg erre nincs rálátás. Meg kell teremteni a naprakész tájékoztatási feltételeket, hogy az idei évben a MÁV esetében is legalább a tárgyhót megelőzően látni lehessen a várható árakat (a GYSEV teljes ellátási beszerzési stratégia alkalmazása révén az egész évre fix áron biztosítja az energiát). A bizottsági üléseken a vállalatok kihangsúlyozták, hogy legkésőbb szeptember 30-ig meg kellene kapniuk a pályaműködtetőktől a következő évi vontatási energia árat, egyrészt a jövő évre vonatkozó vállalati üzleti tervezés miatt, másrészt, mivel a partneri szerződések megkötésekor ismerniük kell a költségeikben nagy arányt képviselő vontatási villamosenergia árát. Erre azért van szükség, mert a vasúti árufuvarozás jellegéből adódóan, a legtöbb esetben éves, vagy akár többéves szerződéseket kötnek, hatalmas mennyiségekre. A vontatás villamos energia árának bizonytalansága esetén üzletileg hátrányos helyzetbe kerülhetnek, a partneriek ugyanis más megoldást találnak az áruszállításra: vagy közútra terelve a megmaradt mennyiséget, vagy Magyarországot elkerülő alternatívákat találva.

Mivel a jövőben sem várható az energiaárak 2021-es szintre történő csökkenése, ezért a fentieken túl rövidesen azzal is foglalkozni kell, hogy miképp lehet megteremteni a vasúti vállalatok számára az alternatív energiabeszerzés lehetőségeit is.  Ennek egyik módja a villamosenergia közvetlen beszerzése. Ehhez kezdeményezni kell a szabályozás olyan jellegű változtatását, amely lehetőséget teremt arra, hogy a társaságok adott esetben önálló hatáskörben is lebonyolíthassák a villamosenergia beszerzését külső szolgáltatóktól. Ez várhatóan leghamarabb csak a 2024-es évtől tudna megvalósulni.

Már most előremutató az Energia Bizottság tevékenysége. Az érintett felek nyíltan kommunikálnak egymással és megindult az a koncentrált, közös munka, amelyben egymással együttműködve, a mindenki számára legjobb megoldás kialakítására törekednek. A HUNGRAIL ezt azért is tartja kiemelten fontosnak, ugyanis az Egyesület tagvállalatai a teljesítmények alapján a vasúti árufuvarozási szektor több mint 90%-át képviselik. A munkát tovább folytatja a bizottság, bízva abban, hogy rövidesen sikerül a vasúti árufuvarozás teljesítményének stabilizálása és újra növekvő pályára helyezése.

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT