A HUNGRAIL elküldte javaslatait a szaktárcához az intermodális árufuvarozás EU-s irányelv módosításához.

Az intermodális szállítás, ezen belül a kombinált fuvarozás részarányának növelésében nyilvánvalóan a vasútnak van kulcsszerepe. Az egész kérdés azért merül föl az Európai Unió zöld csomagja részeként, a tanácsi irányelv azért kívánja hatékonyabban támogatni a kombinált fuvarozást, mert a közlekedésben a közúti szállítás környezetterhelése a többszöröse a vasúténak, a belvízi vagy tengeri szállításénak.

Álláspontunk szerint a fentiek miatt is az egyes fuvarfeladatok teljesítése során a vasúti szakasznak a lehető leghosszabbnak kell lennie, a közúti lábnak kiegészítő, rövid rá-, illetve elhordó funkciót szabad ellátnia.

Az európai, különösen a magyar tapasztalatok szerint a gyakorlatban a kombinált fuvarozás elterjedésének gátjait jelenleg elsősorban a vasúti oldalon kell keresni. A vasúti láb megbízhatóságát, gyorsaságát, kapacitását, szervezettségét, hatékonyságát növelni, az árát csökkenteni szükséges.

Mindezek miatt a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület a saját nevében és a nemrég megalakult Intermodális kerekasztal egyik alapítójaként is azt szorgalmazza, hogy a megújuló irányelvben az eddig napvilágot látott elképzelésekkel szemben a kombinált fuvarozás vasúti lábánál is jelenjenek meg a további elterjedését támogató ösztönzők.  HUNGRAIL-nek az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz eljuttatott fontosabb konkrét észrevételei az alábbiak:

 • A kombinált fuvarozást segíteni hivatott szabályozási, támogatási formák a vasúti oldal vállalkozásait is illessék meg, ideértve nemcsak az infrastruktúra fejlesztését, hanem annak üzemeltetését és fokozottabb karbantartását is. Az irányelv valamennyi szereplő (közúti és vízi teherfuvarozók, árufuvarozó vasúti társaságok, szállítmányozók, operátorok, pályahálózat- működtetők, terminálok) számára, egységes elvek szerint biztosítson adókedvezményt és egyéb támogatási formát, ne csupán a közúti szakaszra vonatkozó támogatási formák jelenjenek meg.
 • A kombinált fuvarozás támogatórendszere minél nemzetközibb legyen, ez szükséges a hatékonyságához, hiszen a fuvarfeladatok zöme több országot érint.
 • Hasznos lenne egy közös európai platform létrehozása a tapasztalatok, legjobb gyakorlatok kölcsönös megismerésére.
 • A vállalkozások számára álljanak rendelkezésre kombinált fuvarozáshoz szükséges számítási platformok.
 • A kombinált fuvarozáshoz szükséges adminisztráció minél egyszerűbb legyen, a jelenlegihez képest semmiképp ne jelentsen többletterhet, többletköltséget.
 • Jelenjen meg az infrastruktúra fejlesztése és folyamatos, hosszú távú, kiszámítható karbantartása, felújítása a támogatandó célok között (pályasebesség növelése, alkalmasság 740 méteres vonatokra, lassújelek fölszámolása, vágányzárak nemzetközi összehangolása).
 • Legyen támogatás a terminálok, kikötők fejlesztésére, az oda vezető vasúti, közúti szakaszok javítására.
 • Megfontolandó egy adatbázis létrehozása a terminálok és a nyitott kombinált vonatok (hajók) paramétereiről, menetrendjéről.
 • A kombinált fuvarozáshoz szükséges eszközök (konténerek, félpótkocsik, daruk, rakodók, rakodókeretek) beszerzésének támogatása is szükséges.
 • A kedvezményes infrastruktúra-használati díjak ne csak az útdíjaknál legyenek, hanem a vasúti pálya használatánál is!
 • A közúti rá- és elhordás időszakos vezetési tilalmainak feloldása csak annyiban valósuljon meg, amennyiben tényleg a kombinált fuvarozást segíti.
 • Az üres konténerek szállításának támogatását bővíteni szükséges olyan esetekre, amikor azokat a kirakodási pontról a következő berakodási pontra fuvarozzák depó érintése nélkül.
 • A kombinált fuvarozás árának 2030-ig elérendő csökkentésére nem tűnik jó megoldásnak az egységes, 10 százalékos cél, hiszen az egyes országokban jelenleg nem egyforma a kombinált fuvarozás árhátránya, így differenciálni szükséges.
 • A tagállamoktól várt, az intermodális szállítás ösztönzésére vonatkozó nemzeti keretterv kidolgozásába vonják be a szektor szereplőit is.
Fotó: RCH

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT