2023 júliusa óta több körben is zajlik a túlterhelt infrastruktúrával kapcsolatos eljárás felülvizsgálata, miután egyesületünk és a MÁV Zrt. is néhány pont felülvizsgálatát, átgondolását javasolta a vonatkozó 55/2015 rendeletet alapján kidolgozott, a VPE Kft. által a vasútvállalatoknak is megküldött eljárásrendi tájékoztatójának.

Az egyeztetésbe 55/2015 rendeletben való érintettsége miatt az Építési és Közlekedési Minisztérium is bevonásra került. Javaslataink közül néhányban sikerült eredményt elérni, azonban az egyik legkritikusabb pont – „mi képezi az érdekkörén kívül álló, nem gazdasági ok tárgyát” – továbbra is vita tárgyát képezi. A VPE Kft. beleszámítja a vasúti társaság érdekkörébe nem csak a vasúti társaság üzleti partnereit és munkavállalóit, de az idegen pályahálózat-működtetőket is, tehát jelen esetben akár a szerb, bolgár stb. társaságokat is, amit a HUNGRAIL nem tud elfogadni saját érdekkörében felmerült okként, mert nincs semmi ráhatásuk.

Tárgyalásaink eredményeként a VPE Kft. ígéretet tett, hogy az aktuális HÜSZ módosításkor néhány pontban a javaslatunk szerinti szempontokat is feltünteti, pl. a fenntartott infrastruktúra fogalma vonatkozásában (azaz hány napon/órán belül lehessen lemondani a fenntartott kapacitást egy túlterhelt, a felszabaduló kapacitást gyorsan újraértékesíteni tudó infrastruktúra esetében). A VPE Kft. a fennmaradt vitás pontokat az aktuális zajló HÜSZ módosítás keretein belül kívánja kezelni.

További kérdés esetén keresse Dr. Dénesfalvy Ágnes szakmai vezetőt a következő elérhetőségen: denesfalvy.agnes@hungrail.hu

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT