Utolsó ülését tartotta a NAV-HUNGRAIL Határtechnikai munkacsoport a kelebiai határátmenet vizsgálata és a tartózkodási idők csökkentése kapcsán. A munkacsoport működése eredményeként sikerült egyértelműsíteni a szükségtelen várakozási idők okait, valamint megszűnt a szolgálatváltásból eredő várakozási idő is Kelebián.

A NAV-HUNGRAIL Határtechnikai munkacsoport április végi ülésén a január elejétől március közepéig Kelebián zajlott konkrét vizsgálat eredményeiről is beszámoltak az illetékesek. A hatvannapos időszakban 224 tehervonat lépett itt be az országba, összesen 5075 vagonnal, illetve 3382 konténerrel. A hatóság ellenőrzése miatt kisorozás nyolc esetben történt, és ez 32 konténert érintett. Vagyis a vonatok 3,5 százalékát, illetve a konténerek alig egy százalékát ellenőrizték. A vizsgálatba bevont vagonok átlagos kelebiai tartózkodási ideje 48 óra 14 perc volt, ami három részből adódott össze. Egyrészt a kisorozás elrendelésétől a rakodóhelyre állításig eltelt idő – átlagosan több mint húsz óra –, másrészt a vizsgálat ideje – átlagosan 40 perc –, harmadrészt pedig a vizsgálat és a vonatba besorozás, illetve távozás időigénye – átlagosan 22 óra és 36 perc – adta ezt az eredményt. A viszonylag rövid vizsgálati idő oka, hogy több vizsgált konténer üres volt, így nem kellett árut pakolni. A továbbítás időigénye pedig azért ennyi, mert az irányvonatos küldeményeket csak meghatározott viszonylatú vonatba lehet besorozni.

Fontos kiemelni, hogy a hatósági feladatok vonatkozásában minden problémamentesen zajlott, így hatékonyságnövelés ezen a területen nem lehetséges, hiszen eleve csak a gyanús vagonok, konténerek vizsgálata történik meg, az is a lehető leggyorsabban. A vizsgálat utáni továbbítás időigénye a besorozás adottságai miatt szintén aligha csökkenthető érdemben, míg a rakodóhelyre állítás idejét mérséklő megoldást – plusz tolatómozdony üzembe helyezését – már vizsgálta a munkacsoport, ám az nem bizonyult rentábilis megoldásnak.

Ugyancsak vizsgálta már korábban a munkacsoport a röntgenkapu alkalmazhatóságát, mert az részben képes kiváltani az emberi szemlét, így gyorsítja és a hatásfokát is javítja a vizsgálatnak. Ez a megoldás azonban majd csak az állomás átépítése után valósítható meg Kelebián. Szintén nem kifizetődő a mobildaru használata a rakodás meggyorsítására, míg a meglévő bakdaru jelenlegi állapotában már csak szerény terhelhetősége miatt sem alkalmas a feladatra. Éjszakai vizsgálathoz személyzetet nem tudnak biztosítani a vasúttársaságok, így a tartózkodási idő további érdemi csökkentése majd a Budapest-Belgrád vasútvonal megvalósulása után várható itt.

Örvendetes viszont, hogy az alap ellenőrzési idők nem növekedtek 2015 óta, valamint megszűnt a szolgálatváltásból adódó várakozási idő.

Mindezek ismeretében egy záró jelentést készít a NAV-HUNGRAIL munkacsoport a kelebiai vizsgálatokról, az itteni munkáról, és egy szemináriumon osztják meg az itt szerzett tapasztalatokat. A határon tartózkodás idejének fenntartása érdekében pedig háromhavonta ül össze a munkacsoport az esetleges újabb problémák megoldása érdekében. Továbbá konkrét javaslat készül, hogy a majdani Budapest-Belgrád vasútvonal esetében röntgenkapu telepítésével is számoljon a megvalósítási terv.

A munkacsoport tevékenységének ugyancsak fontos eredménye, hogy a vasúttársaságok, a HUNGRAIL és a hatóságok közötti konstruktív párbeszéd, a felek nyitott, rugalmas hozzáállása, közös gondolkodása jóvoltából megvalósult egy olyan vizsgálati mintaplatform, amely kiváló alapot ad a későbbi hasonló problémás esetek megoldásához. Legközelebb talán Kürtösön?

További információ: hodosi.lajos@hungrail.hu

Fotó: HUNGRAIL

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT