A transzeurópai hálózatok (TEN) olyan eszközök, amelyeknek hozzá kell járulniuk az Európai Unió belső piaca és a foglalkoztatás növekedéséhez, tiszteletben tartva a környezetvédelmi és a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket. A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló 1315/2013/EU rendelet a közlekedési infrastruktúrára vonatkozó uniós szakpolitikát szabályozza. Az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben foglalt cselekvési terv és a Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia szerint a 2021-re vonatkozó tervek között szerepel a TEN-T rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslat kidolgozása.

A TEN-T iránymutatások felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat alapját a TEN-T rendelet átfogó értékelése jelenti, amely felmérte, hogy a hatályos rendelet milyen mértékben alkalmas a közlekedés terén és más, a TEN-T fejlesztésekre kiható szakpolitikai területeken zajló új fejlemények kezelésére, nevezetesen:

 • A közlekedési rendszer alapvető átalakuláson megy keresztül, amely a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére és a dekarbonizációra irányul egy hosszú távú klímastratégia és az európai zöld megállapodás keretében. Ennek célja, hogy 2050-re 90 százalékkal visszaszorítsa az ágazat széndioxid-kibocsátását, és csökkentse a közlekedési tevékenységek általános környezeti lábnyomát.
 • A globális forgalomáramlások volumene és iránya változóban van. A fenntarthatóbb közlekedési és mobilitási szokásokra való áttérés, valamint a „felhasználó fizet” és a „szennyező fizet” elv szélesebb körű alkalmazása nyomán meg fog változni a szállítási módok közötti egyensúly és a teljes szállítási volumen.
 • A közlekedési módok, illetve az energia- és távközlési hálózatok összekapcsoltsága és kölcsönös átjárhatósága, a harmadik országokkal megvalósított, közös érdekű projektek, valamint az Egyesült Királyság EU-ból kilépése következtében az EU határain belül végzett fuvarozás számos szempontból átalakulóban van.
 • Az automatizálás, a digitalizáció, valamint a tiszta üzemű gépjárművek és hajók használata egyre jobban terjed. Az éghajlatváltozás hatásai ugyanakkor rugalmasabb közlekedési hálózatot tesznek szükségessé.
 • Fontos továbbá az is, hogy bizonyos infrastrukturális projektek tervezése vagy aktualizálása során a katonai szükségleteket is figyelembe vegyék. Ehhez az Unió egészében javítani kell a katonai mobilitást szolgáló, valamint a kettős (polgári és katonai) felhasználású infrastruktúrát közlekedési hálózatunk jobb kihasználása révén.

Az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közössége (CER) álláspontja a rendeletmódosítás vonatkozásában:

 • A törzshálózatra vonatkozó előírások (például legalább 22,5 tonna tengelyterhelés, 100 kilométer/óra vonali sebesség és 740 méter hosszúságú vonatok működtetésének lehetősége, az ERTMS teljes körű üzembe helyezése, villamosítás) enyhítését a CER nem támogatja. Épp ellenkezőleg, hivatalos álláspontjuk szerint a vonatkozó definíciók pontosítására és egységes értelmezésére van szükség annak érdekében, hogy közösen elfogadott fogalmakat sikerüljön meghatározni a teljes hálózat vonatkozásában.
 • A rakszelvény jelenleg nem képezi részét a TEN-T rendeletnek, pedig ezen a téren is szükséges lenne, hogy harmonizált paraméterek kerüljenek elfogadásra, amennyiben a gazdasági és technikai feltételek ezt lehetővé teszik. A vasúti közlekedésben fontos a kölcsönös átjárhatóság támogatása, amelyet a Hagyományos Vasúti Infrastruktúrára Vonatkozó Átjárhatósági Műszaki Előírásokkal összhangban kell kialakítani.
 • A CER egyetért azzal, hogy a törzshálózatnak az átfogó hálózaton belüli, 2030-ig történő meghatározására és fejlesztésére irányuló megfelelő intézkedések meghozatalát kiemelt fontossággal kell kezelni. Biztosítani kell a szűk keresztmetszetek megszüntetését, valamint a tagállamokon és adott esetben a szomszédos országokon belül és az azok között hiányzó infrastrukturális kapcsolatok kialakítását, továbbá a nemzeti közlekedési hálózatok összekapcsolását és átjárhatóságát.
 • A törzshálózati folyosók közötti összeköttetés vonatkozásában különbséget kell tenni a TEN-T és a Vasúti Árufuvarozási Folyosó (RFC) feladatai és hatáskörei között. A TEN-T rendeletnek ezt is tartalmaznia kellene, hiszen így biztosítható az, hogy az RFC-ék is hozzájárulhassanak a törzshálózati folyosókkal kapcsolatos munkatervek kialakításában.
 • A városi csomópontok nincsenek megfelelően beépítve a jelenlegi TEN-T hálózatba. Számos, a vasúti árufuvarozás és személyszállítás szempontjából lényeges, az utolsó szakasz biztosítására hivatott infrastruktúra kialakítására van még szükség. Emiatt szükséges, hogy a TEN-T rendelet ezen elérési pontok biztosításának fontosságára is kitérjen.
 • A törzshálózat fejlesztése mellett lényeges az átfogó hálózat fejlesztését is támogatni, a növekvő egyenlőtlenségek visszaszorítása érdekében.

A TEN-T hálózathoz kapcsolódó projektek (vasúti műveletek digitális átalakítása, ERTMS kiépítése) megvalósításához a CEF alapján nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételére van szükség.

További információ: hungrail@hungrail.hu

Fotó: RCH

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT