A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület infrastruktúra bizottsági ülésén a testület az összekötő és csatlakozó vágányok korszerűsítésére vonatkozó program összeállításának, továbbá lehetséges finanszírozásának lehetőségét vizsgálta az 1414/2020 Korm. határozat alapján.
A HUNGRAIL tagvállalatai a MÁV Zrt. pályavasúti főigazgatójának Béres Barna bizottsági elnök úr vezetésével az infrastruktúra bizottság keretein belül tekintette át a 1414/2020 Korm. határozatban szereplő összekötő és csatlakozó vágányok korszerűsítésére vonatkozó programhoz kapcsolódó feladatokat.
A pályahálózat – működtetők (MÁV Zrt., GYSEV Zrt.) által összeállításra kerül a nagy volumenű árufuvarozásban érintett (az adott társaság hálózatán található) vágányok köre, majd ez alapján elkészítik a legfontosabb tíz összekötő és csatlakozó vágányt felsoroló listát. A vasútvállalatok pedig megadják azokat a helyszíneket is, ahol speciális szállítási igény (22,5 tonna/tengelyterhelés) merül fel, ám a forgalmi volumen alacsony. Így teljes képet alkotva a szükséges fejlesztések lehetséges köréről. Az elemző munka eredményeit a bizottság egy hároméves időhorizonton fogja felvázolni, műszaki paraméterekkel, rangsorolva fontossági szempont szerint az infrastruktúra elemeket.
A munkát a Bizottság azért kezdte meg rendkívüli sürgősséggel, ugyanis a 1414/2020-as Korm. határozatban szereplő 2021. júniusi határidőt későinek tartották a szakértők, tekintettel arra, hogy a 2022-es költségvetés tárgyalásai várhatóan 2021. májusában fognak záródni, így hamarabb kell benyújtani érdemi javaslatot és szakmai érdekvédelmi tevékenység eredményeként, korábban kell a Kormánynak döntést hozni a vállalatok kereskedelmi vérkeringésben való csatlakozását biztosító infrastruktúra elemek fejlesztéséről.
Bizottsági Elnök Úr javaslata alapján a HUNGRAIL portfóliójába tartozó vasútépítő vállalatok is bevonásra kerülnek a munka előkészítő fázisába annak érdekében, hogy javaslatcsomag képes legyen arra vonatkozólag is javaslatot tenni, hogy nagyságrendileg milyen fejlesztési forrást kell párosítani a benyújtott elképzelésekhez.

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT