Végső fázisához érkezett a vasút működésével kapcsolatos technikai szabályok rendszerének rendezése, újjáalakítása, uniós harmonizációja. Egy törvénymódosítással létrejött a Vasúti Műszaki Bizottság, amely vasúti műszaki előírások, állásfoglalások kidolgozását kapja feladatául.
Módosul a vasúti törvény, belekerül a vasútra vonatkozó különböző műszaki előírások pontos definíciója. A jogszabály már az előírások elnevezésében is különbséget tesz aszerint, hogy az európai uniós jogharmonizáció keretében átvett kötelező joganyagról, vagy az ezektől eltérő szabályokról, netalán a magyar vasúti rendszernek az uniós vasúti rendszerhez nem tartozó részére vonatkozó, a vállalatok számára kötelező előírásokról van-e szó (vasúti műszaki előírás, nemzeti szabály, nemzeti előírás). Külön kategóriát képeznek a nem kötelező ajánlások (nemzeti ajánlás, a megfelelés nemzeti szinten elfogadható módja), illetve azok az előírások, amelyek csak a magyar pályahálózat egy meghatározott szakaszára vonatkoznak, adott esetben eltérve az általános szabályzattól. E legutolsó, helyi jellegű szabálynak elkeresztelt típusra a hamarosan elkészülő, Csongrád megyei vasútvillamos a legjobb, a törvényben meg is nevezett példa.
Ezen előírások gazdája ezentúl egy új szakértői testület, a Vasúti Műszaki Bizottság lesz. Feladata az ajánlások kiadása, illetve javaslattétel azokra a kötelező előírásokra, amelyek jogszabályként jelennek majd meg.
A Vasúti Műszaki Bizottság létrejöttével tulajdonképpen egy hosszú folyamat zárul le. Túl azon, hogy a műszaki előírások folyamatosan változnak, hiszen új technológiák, a másik oldalon új igények merülnek föl, a magyar vasút elmúlt évtizedeiben jelentős változások történtek, amelyek alapvetően át kellett, hogy alakítsák a vasúti szabványok rendszerét. Az egyik ilyen tényező a nemzetközi, elsősorban uniós jogharmonizáció, amely nagyon fontos előfeltétele az átjárhatóságnak. A másik az átállás a piacgazdaságra, a harmadik pedig a több vasútvállalat létrejötte. Amíg csak a MÁV (és a GYSEV) létezett, szinte mindegy volt, hogy egy adott műszaki szabályt a MÁV-on házon belül hoznak meg vagy országos jogszabályban. Ez a helyzet gyökeresen megváltozott. Szükségessé vált tehát a műszaki és üzemi szabályok teljes rendszerének áttekintése, korszerűsítése és EU-s harmonizációja. E munka 2018 áprilisától idén júniusig tartott a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság keretében, uniós pénzügyi támogatással. Most pedig létrejön a korszerűsített szabályrendszer további, folyamatos gondozásával megbízott bizottság.

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT