Budapest, 2022. 11. 24. – Feldmann Márton, Magyar Vasút

A vasúti árufuvarozás és személyszállítás versenyképességét továbbra is hátrányosan befolyásolják a tartósan magas energiaköltségek. Az energiapolitikai előrejelzések, jóslatok az energia árának tartósan magas szintjét vetítik előre, hosszabb távon sem várható az energiaválság előtti időkben tapasztalt árak visszatérése, hanem azok a korábbi árak mintegy kétszeresén stabilizálódhatnak két–hároméves távlatban. A költségek drasztikus emelkedése révén minden piaci szereplő az energiamegtakarítás, energiahatékonyság növelésének lehetőségét keresi, amelyeket a HUNGRAIL Energia Bizottsága összegzett és mutatott be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak is.

hirdetés

Kétezerhuszonegy végén az idei évre a korábbi évek adatait legalább két és félszeresen meghaladó vontatási villamos energia költségeket prognosztizáltak a villamosenergia-kereskedők. Az idei évi tényadatok még ezt a szörnyű előrejelzést is átlagosan ötven százalékkal múlták felül, az év második felének árai pedig további 40%-os emelkedést mutattak. Sajnos a 2023. évre kiadandó lehívások már 200 forint/kWh ár feletti értékeket mutatnak, ami a közszolgáltatásban az állami megrendelések költségtérítésének további emelkedését, az árufuvarozásban a vasútvállalatok költségeinek növekedését jelentik.

Habár a piac a globális folyamatok részeként megnyugodni látszik a kezdeti sokkhatás után, és a kapacitások kihasználtsága, a szállítási igények a vevői, megrendelői oldalon is a beépülő energiaköltségek részbeni elfogadását eredményezték, a tendencia továbbra sem kedvező a vasúti szereplők számára, hiszen a villamos energia ára és az üzemanyagok ára közötti szakadék tovább mélyült.

A kormányzati szereplők által bejelentett, hálózat-hozzáférési díj felár eltörlése, amennyiben a rendelet aláírása megtörténik, nem eredményezi az elszenvedett károk teljes kompenzációját, teljes évre vetítve is körülbelül nyolcmilliárd forinttal enyhítheti a költségnövekedést, miközben a probléma tízmilliárdos nagyságrendű.
Felelős gazdálkodóként az energiamegtakarítási lehetőségek kutatása, a hatékonyságnövelő intézkedések bevezetése lehet a vasúti piaci szereplők egyik fontos eszköze a költségek csökkentésére, amelyek mind a pályahálózat-működtetők, mind a vasútvállalatok oldalán, továbbá a személyzet képzésében jelenthet beavatkozási területet. Az egyik régóta elemzett és a fókuszba helyezett lehetőség a lassújelek csökkentése, felszámolása lehet. Az RCH közelítő számításai szerint a villamosított vonalakon meglévő lassújelek évente és vontató járművenként legalább húszmillió forint többlet energiaköltséget okoznak, ezen felül jelentkeznek még a fékezéssel összefüggő karbantartásiigény-növekedések is.

Felsorolásszerűen a leltárba vett, és a továbbiakban kidolgozandó intézkedések köre:

JÁRMŰOLDALI, FEDÉLZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 • Fedélzeti hitelesített energiamérési rendszer kiépítése
  • Vezetéstámogató rendszer fejlesztése, telepítése
  • Járműcsere korszerű, energia-visszatáplálásra képes villamos mozdonyokra
  • Hibrid vontató járművek beszerzése
  • Járműhajtásrendszerek korszerűsítése
  • Személyszállító járművek hűtés-/fűtésrendszerének korszerűsítése

INFRASTRUKTÚRA-OLDALI ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 • vasúti pálya lassújeleinek (sebességkorlátozásainak) felszámolása, megelőző karbantartás
 • vasúti térvilágítás korszerűsítése, mennyiségi, térbeli és időbeli jellemzőinek felülvizsgálata
 • villamos váltófűtés szabályozási rendszerének módosítása
 • helyhez kötött villamos előfűtő és előhűtő telepek korszerűsítése
 • írásbeli rendelkezések elektronizálása, megállások elkerülése, „papírmentesség”

ALTERNATÍV ENERGIATERMELÉS

 • vasúti pálya menti napelemes erőművek építése

SZEMÉLYZET KÉPZÉSE, OKTATÁSA ENERGIATUDATOSSÁGRA

 • energiatakarékos vezetési módra, stílusra történő oktatás
 • energiamegtakarítás ösztönzése – kedvezményes adózású elemek alkalmazása
 • forgalomirányításban részt vevő munkavállalók oktatása az energiahatékony forgalomszabályozásra

MENETRENDI ÉS ÜZEMIRÁNYÍTÁSI ESZKÖZÖK

 • menetrend-tervezés során az energiahatékonyság szerepének növelése
 • menetrendi struktúrák adottságai alapján a vonatsebességek felülvizsgálata
 • személyszállító vonatok esetében a megállási rend felülvizsgálata, feltételes megállások bevezetése
 • határállomási technológiák javítása, tartózkodási idők vagy a tartózkodás során fogyasztott energia csökkentése

A felsorolt intézkedési lehetőségek mindegyike magában hordozza a jelentősebb, öt–harminc százalékos energiamegtakarítást, a beruházási javaslatok összeállítása és priorizálása a szakmai munka keretében folytatódik.

(A szerző a HUNGRAIL Energia Bizottság vezetője)


Az írás a kétheti Magyar Vasút lapban jelent meg, amely a vasúti szektor első számú vasútgazdasági lapjaként naprakészen tájékoztatja olvasóit a vasúti ágazat híreiről, és javítja a szektor reputációját a döntéshozók és a széles közvélemény körében. Az olvasók rálátnak arra a közös építkezésre, amelynek célja egy tisztább közlekedési rendszer kialakítása. Aktuális információkkal, a döntéshozók és valamennyi érintett, valamint a vasút iránt érdeklődő olvasók hiteles, objektív, naprakész tájékoztatásával segít a lap az eligazodásban a vasúti piacon.
A minden páratlan hét csütörtökén megjelenő lap az alábbi terjesztőknél érhető el: http://bit.ly/MagyarVasut
Előfizetés és további információ: magyarvasut@magyarvasut.hu

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT