Budapest, 2022. 07. 21. – Magyar Vasút

A Nemzetközi Vasútegylet, az UIC megalakulásának századik évfordulója alkalmából megtartott közgyűlésén a hangsúly a 2022-es prioritásokon, az Egylet hozzáadott értékein, az „UIC kiáltvány – Meglévő és jövőbeli megoldások a vasút számára a bolygó és az emberek szolgálatában” című dokumentumon, valamint az UIC globális vasúti érdekképviseletén volt.

hirdetés

Krzysztof Mamiński, az UIC elnöke vezetésével és François Davenne, az UIC főigazgatója jelenlétében került sor a vasúti szervezet igazgatótanácsának ülésére. A fórum Jüvej Li, az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) Fenntartható Közlekedés Főosztálya igazgatójának nyitóbeszédével kezdődött. Az UIC és az ENSZ-EGB között 2010 óta létezik egyetértési megállapodás.

„Az UIC a vasúti ágazatot képviselő és a vasúti közlekedést előmozdító világméretű szakmai szervezet. Az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa által nemrégiben jóváhagyottak szerint a tanács egy olyan ENSZ-központ, amely átfogó platformot nyújt a szárazföldi közlekedés fejlesztése és az együttműködés valamennyi aspektusának – beleértve a vasutat is – vizsgálatára, különös figyelmet fordítva a régiók közötti és a régiókon belüli szabályozási irányítására az Egyesült Nemzetek közlekedési egyezményei és más eszközök révén – fogalmazott Li. – A két szervezet a fenntartható és inkluzív, integrált intermodális közlekedési rendszerek összefüggésében összefog a vasúti összeköttetés előmozdítása érdekében országokon belül, valamint országokon és régiókon átnyúló módon. A vasúti ágazatnak vezető szerepet kell vállalnia a vasútalapú integrált intermodális rendszerek előmozdításában a vasút következő száz évben való virágzása érdekében, más közlekedési módokkal együtt, hogy a vasút összekapcsolódjon a kulcsfontosságú tengeri kikötőkkel és repülőterekkel, és hogy a vasútállomások a közúti közlekedés csomópontjaivá váljanak.”

ELNÖKI JELENTÉS

Krzysztof Mamiński előterjesztésében elhangzott: „Az idei év egyben szervezetünk fennállásának századik évfordulója. Ez alkalommal köszönetet mondok tagjainknak és munkavállalóinknak az UIC fejlesztése érdekében végzett kemény és hatékony munkájukért. Az UIC évek óta törekszik a nemzetközi vasúti együttműködés megerősítésére. Tevékenységünket három értékre alapozzuk: egység, szolidaritás és egyetemesség. Ezek olyan időtlen értékek, amelyek az utóbbi időben különösen aktuálisnak bizonyultak.”

Ezt követően több egyleti prioritást is felvázolt, az UIC-től ugyanis elvárt, hogy:

 • elszámoltatható és hiteles szervezet legyen;
 • a vasúti ágazat legfontosabb/stratégiai kérdéseire összpontosítson, mint például a vasút globális előtérbe helyezése, lévén a közlekedés szén-dioxid-mentesítésének hatékony eszköze, és a világ fenntartható tömegközlekedési rendszereinek fő gerince tíz éven belül;
 • interregionális projektek kidolgozása az összes régió részvételének és együttműködésének fokozása, illetve a vasútfejlesztés és a globális közlekedés modális váltásával kapcsolatos közös globális célkitűzések megvalósítása érdekében;
 • a fejlesztési és innovációs tevékenységek közötti szinergiák összehangolása és erősítése az Európai Vasúti Partnerségén belül az UIC-tagok által kezdeményezett projektekkel;
 • az UIC mint globális műszaki szervezet vonzerejének növelése tagjai körében hatékony fejlesztési és innovációs intézkedések kezdeményezésével a vasúti ágazatban.

SOROS LÉPÉSEK

Az elnök ismertette a 2022 második felére vonatkozó jövőbeli irányokat, miután felidézte az UIC által követett öt stratégiai tengelyt. Ezek:

 • a vasúti közlekedés népszerűsítése világszerte;
 • az UIC, mint olyan technikai platform továbbfejlesztése, amely követi a tagok igényeit;
 • az innováció fejlesztése az egyes projektek révén;
 • a fenntartható, kibocsátásmentes közlekedés előmozdítása;
 • hatékony és átlátható irányítás az UIC-tagok javára.

Az elmúlt három évben az UIC gondosan ügyelt arra, hogy alkalmazkodjon ehhez a változó világhoz, és megerősítse a vasúti ágazat helyzetét és versenyképességét. Most, 2022-ben az UIC a következő három fő témára összpontosít, amelyeket a 2023–2025-ös UIC munkaprogramban fognak kidolgozni:

 • Kívánatos modális váltás/szén-dioxid-mentesítés 2030-ig (ez a célkitűzés az UIC 2030-as jövőképében, a „Szebb jövő kialakítása” című dokumentumban jelenik meg);
 • Innováció (az UIC részvétele a kutatási és innovációs projektekben);
 • A vasúti szolgáltatások folyamatos fejlesztése (ez a célkitűzés az UIC kiáltványában jelenik meg).

Ez a három tengely 2022-ben iránymutatásként fog szolgálni az UIC számára, és az évszázad során számos intézkedéssel, kiadvánnyal és eseménnyel fog kiegészülni.

A kiáltvány

Az UIC másik fontos vívmánya az a dokumentum, ami az UIC Kiáltvány – Meglévő és jövőbeli megoldások a vasút számára a bolygó és az emberek szolgálatában címmel, most júliusban jelent meg. Ez konkrét megoldások kidolgozását mutatja be, figyelembe véve a vasutak jelentős szerepét és a következők szükségességét:

 • a városok átalakítása és a közösségek összekapcsolása;
 • tiszta energia, technológia és innováció alkalmazása;
 • az intermodalitás és a zökkenőmentes kapcsolódások előmozdítása; valamint
 • az ügyfélélmény átalakítása.

Ezeknek a megoldásoknak a kidolgozását a következő 2023–25-ös UIC munkaprogram tartalmazza, amelynek célja, hogy a következő három évre egyértelműen meghatározza a munka irányát az UIC számára.

Ez a három dokumentum – az UIC munkaprogramja, a Vision 2030 és az UIC Kiáltvány – képezi az alapját annak, hogy az UIC a következő öt, tíz és 15 évben a vasutakra vonatkozóan stratégiai intézkedéseket hajtson végre.

DAVENNE MONDTA

Az UIC főigazgatója külön kitért a következőkre:

 • Az Európai Unió Vasúti Ügynökségével (ERA) 2021 decemberében aláírt keretmegállapodás a régióban folytatott strukturált együttműködés erősítéséről;
 • Az UIC részvétele az Európai Vasúti Közös Vállalkozás (EV Közös Vállalkozás) rendszerpillérének és innovációs pillérének kulcsfontosságú feladataiban: rendszerarchitektúra, 5G, üzemeltetési szabályok, horizontális tevékenységek stb.;
 • Az UIC értékteremtése az OSDM (Open Sales & Distribution Model) adatmodellel. Az AMADEUS légiközlekedési rendszer már teljes mértékben támogatja az OSDM-et;
 • A Rail Freight Forward (RFF) koalíció folytatja a digitális vasúti platformra irányuló erőfeszítéseit.

Davenne bejelentette, hogy az UIC a nagy sebességű vasutakról tartott világkongresszusát első alkalommal rendezik meg Afrikában, Marrákesben, 2023. március 7–9. között, a Marokkói Vasúttársasággal (ONCF) közösen.

GLOBÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

A tagoknak bemutatták az Egylet globális tevékenységét. Ezek többek között a következők voltak:

 • Tanulmány arról, hogyan lehet rávenni az utasokat arra, hogy a vasutat válasszák. Ez a tevékenység 2021 októberében indult a McKinsey tanácsadó cég támogatásával. A kutatás legfontosabb megállapításai, amelyek a vasúti szolgáltatók által a világjárvány után elért eredményekre épülnek, iránymutatást adnak arra vonatkozóan, hogy a vasúti szolgáltatók hogyan növelhetik modális részesedésüket, és hogyan tehetik az iparágat hosszú távon kiegyensúlyozottá.
 • A COP27 tervezete és többéves stratégia a fenntartható mobilitást és az éghajlat-változással szembeni megoldást támogató globális érdekérvényesítés mellett. Az UIC tagjai támogatták ezt a stratégiát, amely szerint a globális érdekérvényesítést fenntartható mobilitási és éghajlati megoldássá kell tenni, és amelyet a Globális vasúti fenntarthatósági munkacsoport készített.

Tagság

A közgyűlésen két új tagot üdvözöltek az UIC európai régiójában:

 • ERC.D (Németország), vasúttársaság társult tagként; és
 • Ermewa (Franciaország), vasúti kocsikat és tartályokat lízingelő vállalat, mint kapcsolt tag.

Egyet pedig az UIC afrikai régiójánál:

 • Cogefer (Nigéria), jövőbeni integrált vállalat kapcsolt tagként.

Az UIC következő igazgatótanácsi ülése és 101. közgyűlése 2022. december 8-án esedékes.


Az írás a kétheti Magyar Vasút lapban jelent meg, amely a vasúti szektor első számú vasútgazdasági lapjaként naprakészen tájékoztatja olvasóit a vasúti ágazat híreiről, és javítja a szektor reputációját a döntéshozók és a széles közvélemény körében. Az olvasók rálátnak arra a közös építkezésre, amelynek célja egy tisztább közlekedési rendszer kialakítása. Aktuális információkkal, a döntéshozók és valamennyi érintett, valamint a vasút iránt érdeklődő olvasók hiteles, objektív, naprakész tájékoztatásával segít a lap az eligazodásban a vasúti piacon.
A minden páratlan hét csütörtökén megjelenő lap az alábbi terjesztőknél érhető el: http://bit.ly/MagyarVasut
Előfizetés és további információ: magyarvasut@magyarvasut.hu

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT