Budapest, 2022. 07. 21. – B. P., Magyar Vasút

A figyelmetlen autósok mellett egyre több, az egyes vasútvállalatokhoz köthető hiba és hiányosság is megnövelte a vasúti balesetek számát Magyarországon. Európai szinten is sok a baleset, különösen az útátjárókban, ráadásul az eddig sem fényes adatok idén még tovább romlottak.

hirdetés

Az Európai Vasúti Hivatal (ERA) 2022-es jelentése szerint Magyarországon a vasúti balesetek éves költsége hozzávetőlegesen 120 millió eurót, a jelenlegi árfolyamon számolva mintegy ötvenmilliárd forintot tesz ki. Ez nem csak első hallásra, hanem nemzetközi összehasonlításban is kifejezetten magas summa. A körülbelül hétszer népesebb Franciaországban 160 millió, a hatszor több lakosú Olaszországban 200 millió, a hazánkhoz hasonló méretű Ausztriában százmillió euró körüli ez az összeg. A veszteség nyolcvan százalékát a balesetben elhunytak társadalmi költsége jelenti – ennek mértéke pedig az adott ország gazdasági teljesítményétől is függ.

Az EU országaiban 2010 óta gyakorlatilag megfeleződött a vasúti balesetek száma, Magyarországon azonban nem láthatunk ilyen pozitív trendeket. Egymillió vonatkm-re számítva hazánkban a 2018–2020-as évek átlagában 0,6 haláleset jutott – ez hatszor magasabb az osztrák, spanyol vagy német értékeknél. De a cseh és szlovén hasonló mutatónak is a háromszorosa – az ERA adatai alapján. Magyarországhoz hasonlóan rossz értékekkel szerénykedik még Lengyelország és Lettország. Érdemben csak a 0,7-es portugál, 0,9-es román és az 1-es görög érték rosszabb a hazainál. Kiemelkedő a hazai statisztika sajnálatos módon a vasúti öngyilkosságok terén is, ebben a mutatóban Csehország, Szlovákia, Hollandia és Portugália rosszabb csak vonat-km- és hálózathossz-arányosan.

Tartalmazzák a vasúti balesetek számát az Eurostat adatai is – Magyarországon 2020-ban 98 is volt, ennél csak a jóval nagyobb Németország, Franciaország, Lengyelország és Románia jelentett többet. A magas balesetszám pedig csak lassan csökken: 2010 óta az EU-tagállamokban átlagosan negyven százalék volt a csökkenés, hazánkban viszont átlag alatti, mindössze 33 százalék. Ami feltűnő lehet a magyar adatokban, hogy a balesetek negyedénél nem ismert az ok, ami az egyik legmagasabb érték. A másik terület, ahol a hazai helyzet kimagaslóan rossz, hogy a sok balesetnek is nagyon nagy részét a szintbeli kereszteződések adják. A 42 százalékos magyar érték 1,6-szorosa az uniós átlagnak.

A hazai vasúti baleseti trendekről a közelmúltban lezajlott sümegi, III. Vasúti Forgalmi Konferencián aktuális információkat is bemutatott Kovács Tamás, a MÁV Zrt. vasútbiztonsági igazgatója. Jelentős hatása volt az események számának növekedésében a magánvasúti társaságok működésének. A veszélyes áruk szabadba juttatása 2017-ben 58, 2018-ban 66 alkalommal fordult elő, majd 2019-ben 86-ra nőtt meg. Két esztendeje, 2020-ban ugyan kissé csökkent az események száma hetvenre, de ez még mindig jóval magasabb a korábbi évekhez képest.

A vasúti balesetek számát a szándékos cselekmények nélkül vizsgálva kiderül, hogy az elmúlt 12 évben egyaránt előfordultak csökkenő és növekvő időszakok, de 2021 a koronavírus-járvány miatt visszaeső vasúti forgalom ellenére is a legtöbb balesetet hozta, az események száma még a korábbi csúcstartó 2015-ös évet is meghaladta. Ráadásul az emelkedés 2019-hez képest kiemelkedő, az utóbbi időszakban példátlan volt, hiszen mintegy harmadával ugrott meg a balesetek száma. Az összes kategóriában az űrszelvényben lévő tárgyakkal történő ütközések száma nőtt meg leginkább – két és félszeresére emelkedve egyetlen év alatt. A 2021-es 91 eset kiemelkedik a 2020 előtti évek néhány tucatos értékeihez képest. A vonatokat ért balesetek száma is körülbelül duplája a megelőző időszak tízéves átlagának, ahogy a vonatok rendkívüli eseményei is 159 százalékkal haladták meg a megelőző évtized trendjét. Tehát a vasúti szerelvények okozta, és a külső okokra visszavezethető balesetszám is növekedett – olvashatók ki az adatok Kovács Tamás prezentációjából.

A sajtóban is nagy visszhangot kapott, hogy 2022-ben döbbenetesen alakult a vasúti útátjárókban bekövetkezett balesetek száma. Az év első felében ezek száma elérte a félszázat – ennek alapján az idei év lehet az utóbbi évtizedek legrosszabbja. Júniusig 19-en vesztették életüket ilyen balesetekben, amelyek rendre a gépjárművezetők hibája miatt következtek be, mert nem tartották be a KRESZ utasításait. Sajnálatos módon nemcsak a 2022-es tűnik kiugróan rossznak: évek óta hullámzóan, de magasan alakult az ilyen balesetek száma. A 2021-es adatok alapján ráadásul minden ötödik útátjáróban bekövetkező baleset halálos.

Érdemes a baleseteket aszerint is elemezni, hogy azok milyen átjáróbiztosítás mellett következtek be. Igazán nehéz feladat, de még a teljes csapórudat is van, hogy átszakítják a gépjárművek. A balesetek fele 2021-ben fénysorompó mellett következett be – tehát volt biztosítás, csak nem vették figyelembe. A balesetek harmada történt biztosítás nélküli átjáróban, ez jelentős növekedés a 2010-es húsz százalékról. Itt a nem megfelelő körültekintés szerepe kiemelkedő. A fény- és félsorompós átjárókban a balesetek száma úgy stagnált, hogy az említett átjárók száma jelentősen bővült. Az infrastruktúra fejlesztése, a szintbeli, illetve a nem biztosított átjárók számának csökkentése ugyan jó irány, de a járművezetők figyelmetlenségét nem lehet kizárólag infrastrukturális eszközökkel kompenzálni, így jelentős szemléletváltásra lenne szükség ahhoz, hogy az európai sereghajtó helyről a vasúti balesetek terén hazánk elmozduljon.


Az írás a kétheti Magyar Vasút lapban jelent meg, amely a vasúti szektor első számú vasútgazdasági lapjaként naprakészen tájékoztatja olvasóit a vasúti ágazat híreiről, és javítja a szektor reputációját a döntéshozók és a széles közvélemény körében. Az olvasók rálátnak arra a közös építkezésre, amelynek célja egy tisztább közlekedési rendszer kialakítása. Aktuális információkkal, a döntéshozók és valamennyi érintett, valamint a vasút iránt érdeklődő olvasók hiteles, objektív, naprakész tájékoztatásával segít a lap az eligazodásban a vasúti piacon.
A minden páratlan hét csütörtökén megjelenő lap az alábbi terjesztőknél érhető el: http://bit.ly/MagyarVasut
Előfizetés és további információ: magyarvasut@magyarvasut.hu

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT