Budapest, 2022. 06. 09. – Magyar Vasút

Május végén tartotta a III. Vasúti Forgalmi Konferenciáját a Közlekedéstudományi Egyesület. A sümegi, két napos rendezvényen a forgalmi szakterületet érintő előadásokat hallgathattak meg a résztvevők a MÁV és a GYSEV, mint pályahálózat-működtető, illetve a MÁV-START és a MÁV SZK képviselőinek tolmácsolásában.

hirdetés

A kiemelkedő szakmai eseményen az egyesület elnökét, Fónagy Jánost Holnapy László képviselte, aki az elmúlt időszak fejlesztéseire helyezte a hangsúlyt, kiemelve, hogy a vasút elsődlegessége egyértelmű kormányzati szándék. Az elkötelezettséget alátámasztandó megjegyezte, hogy ő maga is vasúton érkezett a rendezvényre.

KISZÁMÍTHATÓ FINANSZÍROZÁST!

Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója köszöntő előadásában határozottabb hangot ütött meg a zöld célok és a források hiánya tekintetében, hiszen a 2030-as, majd a 2050-es vállalások a vasúti közlekedés teljesítményének jelentős növelése nélkül nem valósulhatnak meg. Problémát jelenthet, hogy a döntéshozók folyamatosan költségvetési években gondolkodnak, de a vasúti fejlesztések nem e logika szerint valósulnak meg, hanem stratégiai gondolkodásra és ehhez rendelt kiszámítható finanszírozásra lenne szükség. A romló pályaállapotokat a karbantartásra kért források előteremtésével meg lehetne fékezni, de ez az a terület, ahol nincs előremozdulás. Homolya Róbert nem tűnt optimistának a zöld célokkal keretbe foglalt jövőképet illetően, de a teendők elvégzéséhez szükséges humán erőforrás rendelkezésre állása lesz a nagyobb feladat. Hamarosan több ezer munkavállaló esik ki a rendszerből, mert elérik a nyugdíjas kort, a fluktuáció is magas, és a vasút presztízse nem elég ahhoz, hogy a fiatalokat bevonzza. Márpedig ezt a helyzetet együtt kell vizsgálni a zöld célok teljesíthetőségével, hiszen a legtöbb szolgáltatás még nem automatizált, hanem emberi jelenlétet igényel.

A megvalósult és folyamatban lévő beruházások jelentőségét Homolya Róbert is méltatta, kijelentve, hogy az elmúlt időszakban ezen a területen valóban hatalmas lépések történtek, csakhogy ezeket az infrastruktúrákat üzemeltetni is kell, az pedig egy folyamatos, gyakorlatilag az átvételt követően azonnal jelentkező feladat! A Budapest–Belgrád útvonal a körülöttünk zajló háború és a gazdasági átrendeződés miatt lehet nagyobb jelentőségű, a V0 fejlesztés pedig vitán felül szükséges, nem csak a teherforgalom érdekében, hanem az egyes régiók személyszállítási kapcsolatainak megteremtése érdekében.

ÉLETSZERŰBB VISZONYLATI MEGKÖZELÍTÉST!

Kövesdi Szilárd, a GYSEV elnök-vezérigazgatója a működése 150 évét ünneplő vasúttársaság helyzetét ismertette. Alapvetően a folyamatos fejlődés jellemzi a céget, ebből fakadóan a MÁV-hoz képest egészen eltérő problémákkal szembesülnek. A közszolgáltatási szerződésük lejár, de remélik, hogy újabb tíz évre kijelölhetik a feladatra a személyszállítási szervezeti egységüket, viszont más viszonylati megközelítést tartanának életszerűbbnek, ami azt is jelenti, hogy a MÁV hálózatán is megjelennének a GYSEV vonatai.

SOKASODÓ KÉSÉSEK!

Virág István, a MÁV pályaműködtetési vezérigazgató-helyettese szerint

akkor lehet jól működni és kiszolgálni az ügyfeleket, ha a szolgáltatói szemlélet erősebben megjelenik.

Ezt egy szervezeti piramis bemutatásával támasztotta alá, amelyben az összes forgalmi és egyéb terület a szolgáltatási szervezet alárendeltjeiként jelent meg. Aggasztónak nevezte, hogy a korábban kidolgozott, az infrastruktúra kisebb behatási pontokon keresztüli javítását megcélzó IVJ (Infrastruktúra Versenyképesség Javító) programot 2022-ben nem támogatja az állam, nincs erre fordítható összeg, így már a nyári időszakban előjöhetnek azok a hibák, amelyek a közlekedést nehezíteni fogják, a késések sűrűbb előfordulása várható. Eljutottak oda is, hogy van olyan vonal, ahol a korábban átadott pályaparaméterek felülvizsgálata vált szükségessé.

Avasúti értéklánc vonatkozásában Virág István hangsúlyozta, hogy a VPE-vel, mint kapacitás-elosztó szervezettel való „iszonyt” meg kell változtatni, és egy szakmai alapokon működő „viszonnyá” kell formálni, hiszen a cég megkerülhetetlen.

Kitermelhetetlen egységköltségek!

Keresztes Péter, a MÁV-START vezérigazgatója a számok tükrén keresztül csatolt vissza a közszolgáltatási feladatokra. Ez az előadás sem nélkülözte a szükséges források szükségességének hangsúlyozását, a mozdonybeszerzések és a komfortos szerelvények üzembe állítása nélkül a szolgáltatási minőség nem lesz elég ahhoz, hogy a közútról érdemben utasokat tereljenek át, ez pedig – utal vissza a MÁV elnök-vezérigazgatójának előadására – nem indokolja a személyszállítási teljesítmények növelését, sőt! Vizsgálataik szerint az egységköltségek a három–négy kocsival közlekedő vonatokig bezárólag nagyon magasak, kitermelhetetlenek, a fenntartásuk luxus, amikor valaki erről dönt, ezzel tisztában kell lennie.

TÖBB FIGYELMET!

A MÁV ITRF főigazgatója, Vidra András, a MÁV-Volán informatikai rendszerekről, beruházásairól számolt be. A főigazgató szerint sokkal több figyelmet érdemelnének azok az informatikai beruházások, amelyeket megvalósítanak. A piaci szereplők közül többeket érint a digitális írásbeli rendelkezésről szóló DIGÍR projekt – erre a GYSEV elnök-vezérigazgatója is utalt előadásában. Ennek megvalósítása jelentős előrelépést jelenthet, de ahhoz teljes lefedettség szükséges, anélkül az adatbázisból nyomtatás állapota maradna fenn, ez pedig nem lehet cél.


Az írás a kétheti Magyar Vasút lapban jelent meg, amely a vasúti szektor első számú vasútgazdasági lapjaként naprakészen tájékoztatja olvasóit a vasúti ágazat híreiről, és javítja a szektor reputációját a döntéshozók és a széles közvélemény körében. Az olvasók rálátnak arra a közös építkezésre, amelynek célja egy tisztább közlekedési rendszer kialakítása. Aktuális információkkal, a döntéshozók és valamennyi érintett, valamint a vasút iránt érdeklődő olvasók hiteles, objektív, naprakész tájékoztatásával segít a lap az eligazodásban a vasúti piacon.
A minden páratlan hét csütörtökén megjelenő lap az alábbi terjesztőknél érhető el: http://bit.ly/MagyarVasut
Előfizetés és további információ: magyarvasut@magyarvasut.hu

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT