Budapest, 2021. 10. 28. – Magyar Vasút

Boda János, a GYSEV CARGO Zrt. vezérigazgatója az elodázhatatlan fejlesztések költségigényéről, az egyedi kocsis, illetve az intermodális fuvarozás támogatásáról, és nem utolsósorban a vasúttársaság különleges, komplex logisztikai szolgáltatásairól. 

− Miben különleges a GYSEV CARGO a magyar vasúti árufuvarozási piacon?

A GYSEV CARGO Zrt. 2011-ben kezdte meg működését önállóan, jogi személyiséggel rendelkező vállalatként Magyarországon, és ugyanekkor az osztrák piacon is leányvállalatán, a Raaberbahn Cargo GmbH-n keresztül. 2011-előtt, már egészen 1872-től kezdve jelen volt a vasúti árufuvarozási piacon Európa közepén. Az elmúlt 150 év tapasztalatai alapján igyekeztünk olyan komplex szolgáltatási palettát kialakítani, amellyel megbízóink igényeit a lehető legnagyobb mértékben tudjuk kielégíteni: a vasúti árufuvarozás mellett, komplex logisztikai szolgáltatásokkal – raktározás, vámkezelés, közúti fuvarszervezés, termináli szolgáltatások – vagyunk jelen a piacon. Mindezek mellett pedig a GYSEV Cégcsoport tagjaként az anyavállalatunk által kínált szolgáltatásokat is elérhetővé tesszük ügyfeleinknek. A nem csak soproni székhelyű szolgáltatások lehetőségeivel a piac kihívásaira kívánunk válaszolni: folyamatosan fejlesztjük eszközparkunkat, technológiánkat, humán erőforrásunkat, hogy a vasúti árufuvarozás piacán fontos szerepünk legyen. Mozdonyaink kompatibilisek a különböző európai felsővezetéki rendszerekkel, így a nagy fuvarozási távolságok átmenő géppel történő teljesítésének kihívásaira is tudunk válaszolni, ill. megoldást kínálni.

− Mit jelent a GYSEV CARGO számára a GYSEV Csoporthoz tartozás?

Elsősorban a szinergiák optimális kihasználását. A háttérszolgáltatásokat tekintve túlnyomórészt a GYSEV Zrt. kapacitásait vesszük igénybe, ezáltal a személyi jellegű költség tisztán alvállalkozói szolgáltatási szerződésen keresztül kerül könyvelésre, a naprakész kompetenciákat tekintve az anyacég gondoskodik azokról. Ezáltal a Cargónak legfőképpen a szakmai kérdésekre kell koncentrálnia, azok minőségi fejlesztése az elsőrendű feladat. A vasútszakmai és védelmi képzésekre is ugyanez a modell értendő. Szerencsére javarészt megőriztük azokat a döntési mechanizmusokat, amelyek a gyors, piaci kihívásokra történő reagálást támogatják, megőrizve ezáltal a Cargo versenyképességét a GYSEV Zrt. saját infrastruktúráján és természetesen azon kívül is. Különös helyzetben vagyunk, hiszen piaci szereplőként, de többségi állami tulajdonban lévő vállalatként kell megfelelnünk a kihívásoknak.

− Mennyire előny, hogy az osztrák piacon is szolgáltathatnak?

A GYSEV Csoport megalapításkor azért jött létre, hogy a Győr–Sopron–Ebenfurt vonalon a jellemzően a kisalföldi területeken termett gabonát eljuttassa Bécsbe. Az első világháborút lezáró békeszerződés következtében a vállalat működése két ország területén folytatódott egy olyan különleges vasúttársaságként, ahol ez a tény inkább katalizátorként, mint hátrányként hatott. Értem ez alatt azt a két, sokban eltérő szemléletmódot, amelynek leginkább a szinergiái jelentek meg a cégcsoporton belül, mely a szolgáltatások minőségét, az ügyfélkört is tekintve különleges kihívások jellemezte környezetet teremtett a vasfüggöny idején és napjainkban is. 2011-től kezdve a MÁV CARGO privatizációját követő uniós döntés következményeként a vasúti árufuvarozást Ausztria területén a Raaberbahn Cargo GmbH mint önálló jogi személy végzi. A GYSEV CARGO-nak, mint tulajdonosnak nagy előnyt jelent a két országot lefedő árufuvarozási képesség, mely egy cél érdekében kapcsol össze olyan érdekeket és partnereket, melyek egyébként külön-külön a saját útjukat járják. Ez a cél lehet a hatékonyság, a minőség és az eszközök hatékonyabb kihasználása.

− Milyen tényezők segíthetnék vasúti árufuvarozási tevékenységük volumenének növekedését?

Folyamatos erőfeszítéseket tesz cégünk a modern, interoperábilis vontató és vontatott eszközparkba, mint például modern több áramnemű villamos mozdonyokba történő jövőbeli beruházási lehetőségek vizsgálatára. A határok átjárhatóságának növelése, határtechnológia biztosítása, a fő áruszállítási korridorok pályahálózat-korszerűsítés szervezésének észszerűsítése, a rajta közlekedő vasútvállalatok igényeinek szem előtt tartása nagymértékben segítené elő minden magyar vasúti árufuvarozó számára a jelenleginél magasabb minőségű szolgáltatás nyújtását.

A GYSEV CARGO elkötelezett az iránt, hogy a hazai és nemzetközi árufuvarozási piacon az intermodális forgalmak szerepét tovább erősítse, növelve ezáltal a modal spliten belül a vasúti árufuvarozás részarányát a környezetvédelmi célok, a károsanyag-kibocsátás csökkentése elérése érdekében. Nagyon fontos, hogy a gyárfejlesztések, autóiparhoz kapcsolódó különféle beruházások reményeink szerint mind nagyobb volumenű vasúti forgalmat generálnak és generálnak majd a jövőben is, amelyből a magyar vasúttársaságok, így a GYSEV CARGO is konkrét forgalmakat realizálhat, különösen akkor, ha már meglévő, más országokban már eredményesen működő ösztönző rendszerek támogatják a magasabb célok elérését.

− Milyen új keletű fuvarozói igényekkel találkoznak?

A fuvaroztató, megrendelő ügyfeleink, partnereink egyre nagyobb vonatparaméterű, terhelésű és vonathosszú igényeket fogalmaznak meg. A magyar vasúti hálózaton a fővonalakon általános a 21 tonna tengelyterhelés, a felújított korridorokon a 22,5 tonna tengelyterhelés – ez sajnos többnyire csak az átmenő fővágányokon – biztosított. A 700–750 méter vonathosszúságú szerelvények közlekedtetése − különösen a kombinált fuvarozásban − ma már általános igényként jelenik meg a terminálok közötti forgalmakban, a magyar infrastruktúrán napszakonként változó nehézségbe ütközik. Erre legfőképpen csak az átépített korridorokon van lehetőség, azonban az állomások többsége csak a hatszáz méter vonathossz fogadására alkalmas. Ez a fejlesztés viszont rengeteg pénzügyi erőforrást, időt igényel, aminek elérésére látszanak törekvések és célkitűzések. Középtávon várhatóan a meglévő korlátokkal kell közlekedni, melyhez nemcsak kölcsönös türelem és finanszírozási forrás szükségeltetik, hanem átgondolt, alternatív közlekedés, illetve menetrend- és vágányzártervezés is.

Mi a véleménye a jövő évre kalkulált állandó költségek körüli bizonytalanságról?

A vonattovábbítással összefüggő energia, hálózat-hozzáférés díjai, egyéb, a pályaműködtető részére fizetendő költségek kiszámíthatósága is kiemelten fontos. A vasútvállalatok a következő évre már szeptembertől szerződnek, jellemzően minimálisan egy évre, és a kiszámíthatóság hiánya komoly, ráadásul nem csak üzleti bizonytalanságokat rejt magában, hanem az országunkon átmenő korridorok versenyképességét is csökkenti, nem említve a 2030-ra kitűzött céljaink teljesülését.

A GYSEV CARGO szempontjából mit jelent az egyedi kocsis, illetve az intermodális fuvarozás esetleges támogatása?

Az egyedikocsi-fuvarozási támogatás egy olyan szegmens életben maradását segíti, amelyben magasak a termék-előállítási költségek, és amely külső segítség nélkül csak veszteséggel működtethető, miáltal nehezen fenntartható. Ez a szegmens élőmunka- és erőforrásigényes, összetett a fuvarfeladatok elvégzéséhez szükséges manipulációs tevékenység. Ami látszik, hogy szükség van a vasútra ezen szegmensben is, enélkül több millió tonnányi áru a közúton jelenne meg, tovább rontva a környezetvédelmi törekvéseket. A vasúti árufuvarozókat tömörítő szövetség, a HUNGRAIL sokat tesz a kérdésben, de az állami szerepvállalás kulcskérdés az egyedi kocsis forgalmak ellehetetlenülése megakadályozásának érdekében.

Miután a portfóliónkon belül összességében egyre nagyobb részarányt képvisel a kombinált fuvarozás, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a – most már elmondható: többéves előkészítő munkát követő, kész koncepcióként létrejött – kombinált fuvarozási támogatási rendszer mielőbbi bevezetését annak érdekében, hogy a vasúton történő fuvarozás kívánt célkitűzései elérhetővé váljanak.

A GYSEV soproni konténerterminálja hogyan kapcsolódik, kapcsolódhat be a tengeri és kontinentális forgalmakba?

A régióban, azaz környezetünkben működő terminálok, bár jellemzően kapacitásaik határán működnek, reális lehetőséget láthatnak egy, hagyományait tekintve is hatékonyan működő soproni terminálban. Ahhoz, hogy a tevékenységünk a kontinentális és a tengeri forgalmak és az azokat szervező operátorok, hajóstársaságok számára is reális alternatívát, ill. lehetőséget nyújthasson, vissza kell szereznünk a már korábban kivívott HUB szerepünket. Akkor tudjuk mindezt elérni, ha Sopronra ismét az európai termináli hálózat részeként tekintene az említett piac, melynek feltétele a soproni infrastrukturális fejlesztés, hasonló módon több, más zöldmezős termináli fejlesztéshez. Ennek keretében 750 méter hosszú vágányok kialakítása a cél, melyeket korszerű daruk szolgálnak ki, miáltal nő a hatékonyság, a terminál kapacitása, átbocsátóképessége. Az elkerülhető extra tolatási tevékenység érdekében szükséges több, teljes szerelvény tárolására, összeállítására alkalmas termináli vágányzat kialakítása. Előnyként említhető, hogy a terminálunk a soproni Logisztikai Központ direkt szomszédságának köszönhetően tudja ajánlani, illetve kihasználni az ebből származó számtalan, árukezelést biztosító lehetőséget.

Végül, de nem utolsósorban meg kell említenem azt a jelenleg is zajló digitális fejlesztést, amely a korábban említett, nagyon sokrétű tevékenységet lefedi, biztosítva ezáltal a GYSEV CARGO–Raaberbahn Cargo minőségi szolgáltatásainak támogatását és a megbízó küldeményeinek folyamatos nyomon követését.

(fotó: Vörös Attila)

Az írás a kétheti Magyar Vasút lapban jelent meg, amely a vasúti szektor első számú vasútgazdasági lapjaként naprakészen tájékoztatja olvasóit a vasúti ágazat híreiről, és javítja a szektor reputációját a döntéshozók és a széles közvélemény körében. Az olvasók rálátnak arra a közös építkezésre, amelynek célja egy tisztább közlekedési rendszer kialakítása. Aktuális információkkal, a döntéshozók és valamennyi érintett, valamint a vasút iránt érdeklődő olvasók hiteles, objektív, naprakész tájékoztatásával segít a lap az eligazodásban a vasúti piacon.

A minden páratlan hét csütörtökén megjelenő lap az alábbi terjesztőknél érhető el: http://bit.ly/MagyarVasut

Előfizetés és további információ: bondor.tibor@hungrail.hu

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT