Árufuvarozási Bizottság
Magyarországon a teljes piaci liberalizációt követőn a szereplők száma megváltozott. Megnövekedett az adatcsere, az interoperabilitás jelentősége és élesedik a verseny a többi áruszállítási móddal szemben.
A bizottság véleményezi az EU rendeleteket és irányelveket, továbbá a magyar vasúti jogszabályokat, az érvényben lévő szabályozásokat, rendeleteket, jogszabály- és intézkedéstervezeteket. Ezekkel kapcsolatban kidolgozza az egyesület állásfoglalásait az árufuvarozási ágazatot érintő kérdésekben.

Infrastruktúra Bizottság
Az infrastruktúra-működtetők előtt álló legnagyobb kihívás az eredményes, költséghatékony és magas színvonalú vasúti infrastruktúra stabil finanszírozása, a hozzáférési díjaknak a versenyképes működést és a fejlesztést egyaránt szolgáló kalkulációja, a reális teljesítménymutatók kidolgozása. A magyarországi vasutak instabil és elégtelen finanszírozással szembesültek az elmúlt néhány évtized során, ami karbantartási lemaradásokhoz és alacsony szolgáltatási színvonalhoz vezetett. Kezelésük reformokat igényel. A hosszú távú tervezés (pénzügyi) alapját többéves szerződéseknek kell megalapozniuk. Az Infrastruktúra Bizottság rendszeresen dolgoz ki állásfoglalásokat és egyeztetéseket kezdeményez a szakpolitikai döntéshozókkal. A testületben pályaműködtetők, vasútvállalatok és integrált vállalatok is képviseltetik magukat.

Személyszállítási Bizottság
A HUNGRAIL tagvállalatai évente csaknem 150 millió utast szolgálnak ki. Annak érdekében, hogy még több utas válassza a vasutat illetve a tömegközlekedést a szolgáltatási színvonal emelésére, az utasjogok megfelelő biztosítására valamint az egyes közlekedési módok összehangolására van szükség. A személyszállítási bizottság segíti a döntéshozók munkáját. A bizottság javaslatokat dolgoz ki a kiszolgálás színvonalát javító intézkedések támogatásának érdekében. A jogszabály-tervezetek véleményezésénél valamint az állásfoglalások készítésénél ügyel arra, hogy azok a tagvállalatok és az utasok érdekeit egyaránt figyelembe vegyék.

Jogi és Etikai Bizottság
A bizottság az egyesület tagjai számára minden releváns, jogi szakértelmet igénylő kérdésben és ügyben szakmai segítséget nyújt, felhívja a tagvállalatok figyelmét az új nemzetközi és hazai jogszabályokra, valamint elősegíti a tagok között felmerülő, jogi kérdések békés úton történő rendezését.
Az egyesület tagvállalatai új kihívásokkal szembesülnek a különböző megállapodások kialakítása során. Mivel az európai és hazai jogalkotási keretek folyamatos változásban vannak, ezeknek a szerződéses kapcsolatoknak is rugalmasnak kell lenniük, hogy az új elvárásoknak megfelelhessenek. A vasútvállalatoknak és pályaműködtetőknek folyamatosan újra kell szervezniük kapcsolataikat, hogy az aktuális jogi környezetet megfelelően kihasználhassák.

Nemzetközi és Kiemelt Ügyek Bizottság
Feladatkörébe tartozik a nemzetközi szervezetekben való hatékony képviseleti munka előkészítése, valamint az uniós tagságból eredő feladatok elvégzésében történő aktív közreműködés. A bizottság kezeli és koordinálja a kiemelt jelentőségű ügyeket is. Naprakész információkat szerez be a nemzetközi eseményekről, döntésekről, szabályozásokról és azokat továbbítja tagvállalatainknak. Felhívja a figyelmet az EU által megfogalmazott feladatokra. Kapcsolatot épít a hasonló nemzetközi szervezetekkel, eljuttatja a magyar vasúti szektor véleményét a megfelelő fórumokba. Lehetőség szerint mindenki számára elfogadható, együttes álláspont kialakítása más országok szervezeteivel. Reagál azokra a kormányzati vagy EU-s intézkedésekre, amelyek hatással vannak a hazai vasúti ágazat versenyképességére és ebbe bevonja a nemzetközi szervezeteket.

Veszélyes Áru Munkacsoport
2013 februárjában megalakult a Veszélyes Áru Ad Hoc Bizottság annak érdekében, hogy fokozza a HUNGRAIL szakmai érdekképviseleti tevékenységét a vasúti veszélyes áruszállítás területén.
A bizottság a vasútbiztonsági akcióprogram előkészítéseként meg fogja határozni, hogy az OKF ellenőrzési tevékenysége miként illeszthető minél jobban a vasúti árufuvarozás tevékenységbe a szállítási rendszer sérülése nélkül.

HR-munkacsoport
A HU-munkacsoport feladata egy alágazati kollektív szerződés kidolgozása, amely minden vasútvállalat munkavállalójának státuszát megfelelő módon szabályozná. A HUNGRAIL keretein belül kidolgozott kollektív szerződés hozzájárulhat vasúti életpálya-modellek bevezetéséhez és kiszámítható jogi környezetet teremt mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak. A munkacsoport vezetője Dorozsmai Éva.

Egyes kocsi Munkacsoport

Iparvágány Munkacsoport

Digitalizációs Munkacsoport

Kombinált árufuvarozási Munkacsoport

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT