Az Európai Vasúti és Pályahálózat-működtetők Közössége (CER) kedden tartotta 73. közgyűlését, ülésezett az irányítóbizottsági is, miután előző nap átadták az UNIFE-vel együtt az Európai Vasúti Díjat. A CER-nek egyesületünk is tagja, így a brüsszeli tanácskozáson részt vett a HUNGRAIL küldöttsége is Mosóczi László elnök vezetésével.

A CER tagsága jóváhagyta a szervezet 2024-29-es Pályán Európáért című kiáltványát és a következő időszakra vonatkozó ambiciózus munkaprogramot. A szervezet kiáll az európai vasúti ágazat pozitív jövőképéért, a jól működő vasúti személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatásokért, a nagy kapacitású vasúti infrastruktúráért, az intelligens és fenntartható mobilitást célzó uniós stratégiában foglalt, a közlekedési módok közötti váltásra, a vasút arányának növelésére vonatkozó célok megvalósításáért, hiszen enélkül elképzelhetetlen Európa zöld és digitális átállása.

Az ágazat legfontosabb előnyei:

  • A vasút messze a legfenntarthatóbb közlekedési mód
  • A vasút energiahatékonysága hozzájárul Európa energiafogyasztásának csökkentéséhez, a megújuló energiaforrások részarányának növeléséhez, Európa nem uniós energiaforrásoktól való függetlenségéhez
  • A vasút hatékony befektető, és hozzájárul a fenntartható gazdasági ökoszisztémák kialakításához

A CER kiemeli, hogy minden jövőbeli politikai intézkedésnek négy alapvető pillérre kell épülnie:

  • A közlekedési módok közötti tisztességes verseny biztosítása
  • A vasút megfelelő finanszírozása
  • Új megközelítések a piac és a verseny támogatására
  • A vasúti szolgáltatások digitalizálása

Mosóczi László és Andreas Matthä (CER elnök) személyesen is egyeztettek a helyszínen

A digitalizáción belül kiemelték az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS), a kommunikációs rendszer, a tehervagonok digitális automatikus kapcsolókészüléke (DAC) és a digitális kapacitásgazdálkodás (DCM) fontosságát.

A közgyűlés több hangsúlyos állásfoglalást is elfogadott. Az egyik az ERTMS-ről szól, mivel a rendszer pályamenti és járműfedélzeti komponenseinek kiépítése a vártnál sokkal lassabban halad. Az egyes országok eltérő ütemben vezetik be az ERMTS-t és az ETCS-t, ez aláássa a rendszerszintű, egész Európára kiterjedő bevezetés előnyeit.

A kombinált fuvarozási irányelv módosítás tervezetéhez kapcsolódóan elfogadott álláspont fő üzenete, hogy a vasút is részesüljön előnyben, legalább olyan mértékben, mint a közút. A jogszabály életre hívásához elengedhetetlen az eFTI (elektronikus áruszállítási információk, 1056/2020/EU rendelet) rendszer implementációja, továbbá szorgalmazzák, hogy a zöld árufuvarozási csomag másik elemével, a Weights & Dimensions (az egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK irányelv) módosításával.

A harmadik állásfoglalás a személyszállítás területét érinti. A CER szükségesnek tartja az utasok jobb tájékoztatását, jogaik hatékonyabb védelmét az átszállásos utazások során, hiszen már a különböző nyelven elérhető információk, menetrendek, pláne a szétszórt jegyvásárlási lehetőségek megnehezítik a hozzáférést a mobilitáshoz, rontják az utasok benyomásait a vasútról. És akkor még nem beszéltünk az olyan szituációkról, amikor az egyik szolgáltató hibájából lekéssük a csatlakozást a másik szolgáltatónál.

Andreas Matthä, a CER elnöke, az ÖBB Holding-AG vezérigazgatója elmondta: „Az európai vasúti szektor támogatja az európai zöld megállapodást, és várja, hogy a következő ciklusban közös erőfeszítéssel fellendítsék a vasúti ágazatot a digitális korszakba. Európának több vasútra van szüksége, de a vasútnak is több Európára van szüksége. Az európai vasúti infrastrukturális beruházásokhoz integrált tervezési és finanszírozási megközelítésre van szükség. Ezért a vasúti szektornak hosszú távú pénzügyi kötelezettségvállalásokra van szüksége a politikusoktól, beleértve a CEF-alapok növelését.

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT