Budapest, 2022. 11. 10. – K.Sz., Magyar Vasút

A Shift2Rail eredményeire építő partnerség azt a célt tűzte ki maga elé, hogy felgyorsítsa az innovatív technológiák és operatív megoldások kutatását és fejlesztését annak érdekében, hogy a vasút Európa mindennapi mobilitási eszközévé, megoldásává válhasson.

hirdetés

Az EU-Rail, az Európa Vasútja közös vállalkozás nem kevesebbre vállalkozott, mint arra, hogy technológiai és működési megoldásokat kínáljon a vasúti alágazat átalakulásának irányításához, ezzel is elősegítve Európa kettős, zöld és digitális átalakulását. Ez a kutatás és az innováció rendszerszemléletű megközelítésén keresztül fog megvalósulni, olyan élvonalbeli innovatív megoldások kifejlesztésével, amelyek a jövő személy- és áruszállításának az érdekeit szem előtt tartva hoznak majd létre vasúti rendszereket. A 26 alapító tag és a program tevékenységeihez csatlakozott összes érdekelt fél gyűjti össze az energiákat és motivációkat, hogy ez az ambiciózus cél valósággá válhasson.

A partnerség globális víziója, hogy gyors átmenetet tegyen lehetővé a vonzóbb, felhasználóbarátabb, versenyképesebb, megfizethetőbb, könnyen karbantartható, hatékony, rugalmas és fenntartható, a szélesebb mobilitási keretekbe integrálódó európai vasúti rendszerhez. Az Európa Vasútja támogatja az erős és globálisan versenyképes európai vasúti ágazat fejlesztését, miközben hozzájárul az Egységes Európai Vasúti Térség (SERA) megvalósításához. Céljainak és stratégiájának elérése érdekében az EU-Rail egyetlen, rendszerszemléleten alapuló kutatási és innovációs program köré épül. A program két integrált pilléren keresztül valósul meg, egy bevetési csoporttal kiegészítve – ezek együttesen a kutatási és innovációs program teljes életciklusát lefedik, a kék égtől a telepítés előtti és iparosodás előtti folyamatokig.

Rendszerpillér.

A vasúti ágazat összes képviselőjét egyetlen koordinációs testület alá vonja. Garantálja az irányítást és az erőforrásokat, támogatva az ágazatot a vasúti rendszer fejlődéséhez való közeledésében, valamint meghatározza az ennek eléréséhez szükséges működési koncepciót és rendszerarchitektúrát.

Innovációs pillér.

Koordinálja a jövő szolgáltatásainak innovatív technológiai és működési megoldásait a legfontosabb projektekben, nagyszabású bemutatókon, valamint feltáró és alapkutatáson és innováción keresztül.

Bevetési csoport.

Lehetővé teszi, hogy a jövőbeli megoldásokat európai szinten összehangoltan és következetesen alkalmazzák, figyelembe véve az alternatív bevezetési forgatókönyveket, a viselkedési és szervezeti változásokat, valamint a más közlekedési módokkal való szinergiákat.

Közös vállalkozás

Az Európa Vasútja (Europe’s Rail) közös vállalkozás az uniós Horizon Europe keretprogram keretében alapított köz- és magán-együttműködés. Az európai vasút jelentős, rendszerszintű átalakítását célzó, küldetésorientált kutatási és innovációs (R&I) tevékenységek irányítására és koordinálására hozták létre.


Az írás a kétheti Magyar Vasút lapban jelent meg, amely a vasúti szektor első számú vasútgazdasági lapjaként naprakészen tájékoztatja olvasóit a vasúti ágazat híreiről, és javítja a szektor reputációját a döntéshozók és a széles közvélemény körében. Az olvasók rálátnak arra a közös építkezésre, amelynek célja egy tisztább közlekedési rendszer kialakítása. Aktuális információkkal, a döntéshozók és valamennyi érintett, valamint a vasút iránt érdeklődő olvasók hiteles, objektív, naprakész tájékoztatásával segít a lap az eligazodásban a vasúti piacon.
A minden páratlan hét csütörtökén megjelenő lap az alábbi terjesztőknél érhető el: http://bit.ly/MagyarVasut
Előfizetés és további információ: magyarvasut@magyarvasut.hu

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT