Utolsó ülését tartotta a NAV-HUNGRAIL Határtechnikai Munkacsoport a kelebiai határátmenet vizsgálata és a tartózkodási idők csökkentése kapcsán. A munkacsoport működése eredményeként sikerült egyértelműsíteni a szükségtelen várakozási idők okait, valamint megszűnt a szolgálatváltásból eredő várakozási idő is Kelebián. A munka azonban itt nem áll meg, hiszen partnereivel közösen a HUNGRAIL további vizsgálatokat folytat.

A HUNGRAIL is képviselte magát a NAV-HUNGRAIL határtechnikai munkacsoport legutóbbi, idei első személyes, élő ülésén, ahol az elkövetkező időszak céljai is megerősítésre kerültek. Bakai Kristóf Péter szakfőigazgató úr (NAV) értékelte az elmúlt év tapasztalatait, eredményeit, kiemelve a hatóságok nyílt kommunikációját és a határátlépési idő vizsgálatának fontosságát. Az elmúlt év tapasztalata, hogy szükségtelen várakozás nem a hatóságok hibájából történik.

Dankó Roland pénzügyőr százados (NAV) a Kelebián zajlott konkrét vizsgálat eredményeiről is beszámolt. A hatvannapos időszakban 224 tehervonat lépett itt be az országba, összesen 5075 vagonnal, illetve 3382 konténerrel. A hatóság ellenőrzése miatt kisorozás nyolc esetben történt, és ez 32 konténert érintett. Vagyis a vonatok 3,5 százalékát, illetve a konténerek alig egy százalékát ellenőrizték. A vizsgálatba bevont vagonok átlagos kelebiai tartózkodási ideje 48 óra 14 perc volt, ami három részből adódott össze. Egyrészt a kisorozás elrendelésétől a rakodóhelyre állításig eltelt idő – átlagosan több mint húsz óra –, másrészt a vizsgálat ideje – átlagosan 40 perc –, harmadrészt pedig a vizsgálat és a vonatba besorozás, illetve távozás időigénye – átlagosan 22 óra és 36 perc – adta ezt az eredményt. A viszonylag rövid vizsgálati idő oka, hogy több vizsgált konténer üres volt, így nem kellett árut pakolni. A továbbítás időigénye pedig azért ennyi, mert az irányvonatos küldeményeket csak meghatározott viszonylatú vonatba lehet besorozni.

Fontos kiemelni, hogy a hatósági feladatok vonatkozásában minden problémamentesen zajlott, így hatékonyságnövelés ezen a területen nem lehetséges, hiszen eleve csak a gyanús vagonok, konténerek vizsgálata történik meg, az is a lehető leggyorsabban. A vizsgálat utáni továbbítás időigénye a besorozás adottságai miatt szintén aligha csökkenthető érdemben, míg a rakodóhelyre állítás idejét mérséklő megoldást – plusz tolatómozdony üzembe helyezését – már vizsgálta a munkacsoport, ám az nem bizonyult rentábilis megoldásnak.

Ugyancsak vizsgálta már korábban a munkacsoport a röntgenkapu alkalmazhatóságát, mert az részben képes kiváltani az emberi szemlét, így gyorsítja és a hatásfokát is javítja a vizsgálatnak. Ez a megoldás azonban majd csak az állomás átépítése után valósulhat meg Kelebián. Szintén nem kifizetődő a mobildaru használata a rakodás meggyorsítására, míg a meglévő bakdaru jelenlegi állapotában már csak szerény terhelhetősége miatt sem alkalmas a feladatra. Éjszakai vizsgálathoz személyzetet nem tudnak biztosítani a vasúttársaságok, így a tartózkodási idő további érdemi csökkentése majd a Budapest-Belgrád vasútvonal megvalósulása után várható itt.

Örvendetes viszont, hogy az alap ellenőrzési idők nem növekedtek 2015 óta, valamint megszűnt a szolgálatváltásból adódó várakozási idő. Ugyanakkor a rendőrség képviselői részéről elhangzott, hogy a migráció továbbra is probléma, ami indokolja az ellenőrzési tevékenység szinten tartását, így nem szabad könnyíteni az ellenőrzési módszeren. Megtudtuk továbbá, hogy a Soroksár–Kelebia fejlesztéssel kapcsolatosan forgalomelterelés várható, illetve hogy a szerb oldalon kamerás rendszerrel ellenőrzik a vonatokat. A Kínából érkező konténerek száma már havi 300 darabra növekedett, és problémamentesen zajlik ezek beléptetése.

Bakai Kristóf Péter szakfőigazgató úr kiemelte, hogy a szemléhez szükséges feltételekről egy ajánlás készül a későbbiekben, és hangsúlyozta az ügyfél-tájékoztatók fontosságát, példaként említve a „Kínából konténerforgalomban érkező importáru vámkezelése” elnevezésű tájékoztató füzetet, amely a NAV hivatalos honlapján elérhető az ügyfelek részére. Továbbá az ellenőrzéshez nélkülözhetetlen a megfelelő erőforrás-összpontosítás a gyors és hatékony feladat-végrehajtás érdekében, amint a román határszakaszon tapasztalt példák is alátámasztják.

A HUNGRAIL kérte a vasúttársaságok képviselőit, hogy a változásokat jelezzék a HUNGRAIL felé, és háromhavonta egyeztessenek a fejleményekről, hogy a munkacsoport lépni tudjon a határon tartózkodás idejének fenntartása és az esetleges újabb problémák megoldása érdekében. Ezenkívül konkrét javaslat készül, hogy a majdani Budapest-Belgrád vasútvonal esetében röntgenkapu telepítésével is számoljon a megvalósítási terv.

A munkacsoport tevékenységének ugyancsak fontos eredménye, hogy a hatóságok, a vasúttársaságok és a HUNGRAIL közötti konstruktív párbeszéd, a felek nyitott, rugalmas hozzáállása, közös gondolkodása jóvoltából megvalósult egy olyan vizsgálati mintaplatform, amely kiváló alapot ad a későbbi hasonló problémás esetek megoldásához.

További információ: hodosi.lajos@hungrail.hu

Fotó: HUNGRAIL

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT