Tagvállalataival egyeztetve ez év elején nyújtotta be javaslatait a Magyar Vasúti Egyesület Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez. Az április végéig benyújtásra kerülő dokumentum az Európai Uniós zöld megállapodás jegyében is kiemelten kezeli a fenntartható zöld közlekedés céljait, amelynek megvalósulására 1417 milliárd forintot különítene el.

Elkészült a Covid19 világjárvány okozta válság utáni gazdasági helyreállítás hazai terve. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HET) bemutatja, hogy a magyar kormány az EU válságkezelő programjából (RRF) mely projektek megvalósítását szeretné megvalósítani. A forrás lehívásához hazánknak április végéig kell beadni a dokumentumot.

Örvendetes, hogy a HUNGRAIL törekvéseinek eredményeként a kormány által tíz fő részre bontott gazdasági helyreállítási területből háromra ezermilliárd forintnál többet szánnak. Az egészségügy és az egyetemek megújítása mellett a harmadik kiemelten kezelt fontos terület a fenntartható zöld közlekedés.

A fenntartható zöld közlekedésre szánt 1417 milliárd forintot az alábbi megosztásban kívánja felhasználni a kormány.

 • 793 milliárd forint jutna a budapesti agglomeráció közlekedési rendszerének zöld reformjára. Cél, hogy az agglomeráció településeiről óránként négy vonat járjon Budapestre, és legalább három metróvonalat el lehessen érni átszállás nélkül, s a helyi, valamint helyközi közlekedést egy jeggyel vagy bérlettel lehessen használni. További fontos tétel még a HÉV-járműcsere.
 • 300 milliárd forintot fordítanának az „alacsony emissziójú teherforgalom térnyeréséhez szükséges szűk keresztmetszetek felszámolására”, azaz infrastruktúra megteremtésére ahhoz, hogy a teherforgalmat az autópályákról a vasútra és a Dunára tereljék. Ehhez 84 kilométernyi vasútvonalat kell fejleszteni, 44 kilométeren új vágányokat szükséges építeni a meglévők mellé, és öt kikötő fejlesztése is szerepel a tervek között.
 • 290 milliárd forint jut a „regionális kohézió erősítése a közlekedési hálózatok fejlesztésével” nevű programra. Ez a vasúti és autóbuszos közlekedés integrációját jelenti, a járműpark megújításával együtt, továbbá a regionális kerékpáros hálózat fejlesztését, és egy új Duna-híd megépítését is tartalmazza a terv Kalocsa és Paks között.
 • Mindemellett 33,5 milliárd forintot csoportosít a HET a közlekedés digitalizációjára.

A HUNGRAIL jelenleg végzi a tervezetben szereplő javaslatok áttekintését, azok részletes megismerését és esetleges kiegészítését. Amennyiben szükséges, módosítási javaslatokat nyújtunk be, hogy valóban minden elemében átgondolt, alaposan kidolgozott terv szülessen a vasút fejlődése jegyében, az alábbi alapfeltételek szerint.

 • Az RRF a reformokra fókuszál – piacnyitás, modális váltás, dekarbonizáció, károsanyag-kibocsátás csökkentése, alternatív üzemanyagtöltő állomások létesítése, különböző adminisztrációs díjak eltörlése stb.
 • A támogatás összege a befektetés jelentőségével áll összefüggésben, azaz, hogy mennyire időtálló a befektetés. Teljesítményalapú és nem költségalapú a támogatás.
 • Az RRF nem ítél oda összegeket különböző szektoroknak, például a vasútnak. A tagállamok döntenek, hogy mire használják fel az összeget, kizárólag a fenntartható közlekedés (multimodális megoldások) támogatására.
 • A beruházásokra fordított kiadások legalább 37 százalékának éghajlat-politikai célkitűzéseket, míg a kiadások legalább 20 százalékának a digitális átállást kell támogatnia.
 • A határon átnyúló szempontok kiemelt szerepet kapnak az RRF-ben, a TEN-T törzshálózat fejlesztése érdekében is.
 • A reformoknak és a befektetéseknek 2026-ig meg kell valósulniuk.
 • Kizárólag zéró károsanyag-kibocsátású vasúti járművekkel kapcsolatos projektek támogathatóak az állami támogatásokról szóló szabályok betartása mellett.
 • A tagállamok nemzeti terveit és a támogatások összegét az Európai Bizottság (EB) kezeli. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a tagállam teljesíti az előzetesen jóváhagyott tervekben szereplő feltételeket – ezért is kiemelten fontos, hogy valóban az ágazat szereplőinek igényeit figyelembe vevő terv készüljön, és éppen ezen dolgozika HUNGRAIL.

További információ: hungrail@hungrail.hu

Fotó: MÁV

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT