Budapest, 2022. 01. 20. – Magyar Vasút

A MÁV és a GYSEV a pályahálózat-működtetési tevékenységét szigorú gazdálkodási kontroll mellett, közszolgáltatási szerződés alapján, enyhén nyereségesen végzi. A költségeit elsősorban a vasútvállalatok kell fedezzék, köztük különféle vonatszegmensek és vonal-, illetve állomáskategóriák alapján, az igénybe vett szolgáltatások szerint terítik szét a díjat. Az így kapott tételeket a célzott állami támogatás azonban eltérítheti, és évek óta el is téríti. Írásunkból kiderül, hogy mennyibe kerül a vonatozás vonatonként állami támogatással és anélkül.

hirdetés

  • MÁV: 98,54 milliárd
  • GYSEV: 7,776 milliárd

Az állami szerepvállalás révén a vonatkozó hálózat-hozzáférési díjak költségalapjának csökkentése a pályahálózat-működtető vasúttársaságoknál, forintban

A pályahálózat-működtetők a 2022/23-as Hálózati Üzletszabályzat (HÜSZ) nyilvánosságra hozataláig nem küldték el az állami szerepvállalásra vonatkozó értesítést a Hálózati Üzletszabályzatot készítő VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.-nek, mivel azt addig az időpontig nem kapták meg a szaktárcától. Így a 2022/2023-as HÜSZ az állami támogatás nélküli, a teljes költséget a vasútvállalatok között szétterítő díjstruktúrával jelent meg. Végül decemberben „felszállt a füst”, a MÁV hálózatán 98,54 milliárd forinttal, a GYSEV hálózatán 7,776 milliárd forinttal csökkenhet a vonatkozó hálózat-hozzáférési díjak költségalapja. Az állami támogatás azonban nem egyenletesen „ömlött” az egyes díjtételekre, hanem szegmensenként és kategóriánkénti lebontásban határozták meg a felhasználását.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a MÁV Zrt.-nek 145,4 milliárd, a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt.-nek (GYSEV) 11,3 milliárd forintot adott, kikötve egyúttal, hogy ezt az összeget csak úgy lehet a pályahálózati díjak csökkentésére felhasználni, hogy a GYSEV hálózatán az árufuvarozási szektor szolgáltatásainak díjai (a teljes tervezett volumenre vetítve) ne változzanak, a MÁV-én pedig az aktuális díjszinthez képest három százalékkal növekedjenek, míg a személyszállítás esetében az idei szinten maradjanak. További feltétel, hogy a vontatási és nem vontatási célú villamos energia, illetve üzemanyag szolgáltatások nem részesülhetnek támogatásban. Tehát a felsővezetéki rendszerek használata és az üzemanyagtöltő állomások működtetése igen, de maga az áram és a gázolaj nem. Amennyiben az említett kötelmek betartásával a teljes támogatási összeget nem használják fel, a különbözetet az ITM által jóváhagyott beruházási és fejlesztési feladatokra kell fordítani.

Meglehetősen borús képet festenek az állami támogatás nélküli díjtételek a gyenge forgalmú mellékvonalak fenntarthatóságáról. Egy ott közlekedő, szóló motorkocsi önköltsége vonalkilométer alapon magasabb, mint a Railjet és Regiojet vonatoké a hegyeshalmi vonalon. A menetrendi kínálat csekély volta, továbbá a teherfuvarozás szinte teljes hiánya fajlagosan igen drágává teszi a mellékvonalak üzemeltetését, a kevés vonat az alacsony ráfordítás mellett is viszonylag magas költségszintet kell elviseljen.

Egy másik érdekesség, hogy a MÁV és a GYSEV díjai milyen szignifikánsan térnek el egymástól (különösen állami támogatás nélkül, lásd táblázatunkat). Pedig elvileg mindkettő ugyanabban a műszaki és szabályozási környezetben működik, de valamit, valamiért mégis nagyon másképpen csinálnak. Az sem jelenthető ki, hogy a GYSEV egyértelműen olcsóbb, hatékonyabb, mint a MÁV. Például a GYSEV felsővezetéki hálózatának üzemeltetését érdemes lenne átadni a MÁV-nak, ahol ezt alig fele annyiból kihozzák, de a MÁV-állomások üzemeltetését meg jobb lenne, ha a GYSEV végezné, mert kevesebből szolgáltatnak – valószínűleg színvonalasabban. Tulajdonképpen nincsen olyan díjelem, aminek az önköltségi ára hasonló összegű lenne a két pályahálózat-működtetőnél. Ez mindenképpen elgondolkodtató…

A tehervonati közlekedés általános állami támogatásán (vagyis e díjrendszeren felül) van külön támogatás az egyeskocsi-forgalomra, ám mivel annak kedvezményezettjei az ITM-mel és a MÁV-val erre külön szerződött vasútvállalatok, így a tolatós tehervonatok is az általános díjtáblák szerinti pályahasználati díjat fizetik meg.

A díjszámításhoz figyelembe vett dokumentumok, valamint az összes díjelem táblázata elérhető a VPE honlapján a 2022/2023-as HÜSZ 1. számú módosításának Díjszámítási Dokumentumában.

 

Az írás a kétheti Magyar Vasút lapban jelent meg, amely a vasúti szektor első számú vasútgazdasági lapjaként naprakészen tájékoztatja olvasóit a vasúti ágazat híreiről, és javítja a szektor reputációját a döntéshozók és a széles közvélemény körében. Az olvasók rálátnak arra a közös építkezésre, amelynek célja egy tisztább közlekedési rendszer kialakítása. Aktuális információkkal, a döntéshozók és valamennyi érintett, valamint a vasút iránt érdeklődő olvasók hiteles, objektív, naprakész tájékoztatásával segít a lap az eligazodásban a vasúti piacon.

A minden páratlan hét csütörtökén megjelenő lap az alábbi terjesztőknél érhető el: http://bit.ly/MagyarVasut

Előfizetés és további információ: hungrail@hungrail.hu

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT