• 297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet
  a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól  

  A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § (1) A Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hátrányos hatásainak enyhítése, illetve elhárítása érdekében Gazdaságvédelmi Operatív Törzset (a továbbiakban: Operatív Törzs) állít fel.

  (2) Az Operatív Törzs

  a) figyelemmel kíséri a magyar gazdaság védelme érdekében meghozott kormányzati intézkedéseket,

  b) figyelemmel kíséri a gazdaságvédelmi intézkedések végrehajtását,

  c) javaslatot tesz a Kormány részére azon tényezők, vagy szabályozások megszüntetésére, amelyek akadályozzák a vállalkozások tevékenységét, valamint a Magyarországon megvalósuló vagy megvalósítani kívánt beruházásokat,

  d) javaslatot tesz a Kormány részére az európai uniós és hazai források kihelyezését könnyítő intézkedések megtételére,

  e) véleményezi a magyar gazdaság védelme szempontjából releváns kezdeményezéseket, és javaslatot fogalmaz meg a kormányzati beavatkozásra.

  2. § (1) Az Operatív Törzset a pénzügyminiszter vezeti.

  (2) Az Operatív Törzs további tagja

  a) az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezérigazgatója,

  b) az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelmi hatósági ügyekért felelős szakmai felsővezetője,

  c) a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója,

  d) a Magyar Államkincstár elnöke,

  e) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója,

  f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője,

  g) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke,

  h) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke,

  i) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója.

  (3) Az Operatív Törzs vezetője az Operatív Törzs ülésére külső szakértőt meghívhat. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi fogyasztóvédelemért felelős képviselője, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint a Közbeszerzési Hatóság képviselője tanácskozási joggal részt vehet az Operatív Törzs ülésén.

  (4) Az Operatív Törzs ülésén a miniszterelnök bármikor részt vehet. Ebben az esetben az Operatív Törzs ülését a miniszterelnök vezeti.

  (5) Az Operatív Törzs az ügyrendjét maga állapítja meg.

  (6) Az Operatív Törzs a feladatkörébe tartozó egyes részfeladatok ellátására akciócsoportokat hozhat létre.

  3. § (1) Az Operatív Törzs szükség szerint ülésezik, az ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti, az ülés összehívásáról az Operatív Törzs vezetője dönt.

  (2) Az Operatív Törzs elsősorban a tagok személyes részvételével ülésezik. Az Operatív Törzs vezetőjének kezdeményezésére az Operatív Törzs úgy is ülésezhet és hozhat döntést, illetve alakíthat ki véleményt, hogy az adott ügyben a tagok elektronikus hírközlő eszköz használatával, vagy más, a személyazonosítást az Operatív Törzs vezetője számára elfogadható módon biztosító elektronikus eszköz igénybevételével közlik álláspontjukat vagy szavazatukat.

  4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.

Legutóbbi hírek

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT