Loading esemény

« Összes esemény

 • This event has passed.

Egyszerűsített balesetvizsgálói tanfolyam

április 2. - május 7.

250.000Ft + ÁFA

A HUNGRAIL Vasútakadémia 2024. április 2-től 6 hetes egyszerűsített vasúti balesetvizsgálói alapképzést szervez vasútbiztonsági engedély és tanúsítvány megszerzésére nem kötelezett vasúti társaságok vasút-üzemvezetői részére.

A képzés gyakorlati célja olyan vasút-üzemvezetői végzettséggel rendelkező személyek továbbképzése, akik képesek korábban megszerzett vasúti szakmai képzettségük és gyakorlatuk felhasználásával, a vasútüzemük területén bekövetkezett vasúti balesetek és váratlan vasúti események üzembentartói vizsgálatát elvégezni, illetve megfelelő javaslatokat megfogalmazni a hasonló események megelőzése, illetve következményeik csökkentése érdekében.

 

A képzés fő információi


A képzés megnevezése: Egyszerűsített vasúti balesetvizsgálói alapképzés vasútbiztonsági engedély és tanúsítvány megszerzésére nem kötelezett vasúti társaság vasút-üzemvezetői részére.

A képzés időpontja: 2024. április 2. – május 7. 9-17 óra között

A képzés helyszíne: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.

A képzés díja: 250.000 Ft + ÁFA
mely tartalmazza a következőket:

 • részvétel az elméleti és gyakorlati képzésen,
 • oktatási anyag,
 • frissítő bekészítés a szünetekben

A részvételi díjról először díjbekérőt, majd számlát állítunk ki.

A képzés módszerei és formája


A képzés tematikája elméleti és gyakorlati részekből áll, amelyeknek a tantárgyon belül és a képzés teljes folyamatában egymásra épülnek.

A képzés gyakorlati része során az alábbi módszerek kerülnek alkalmazásra:

 • helyszíni bemutató,
 • esetgyakorlat,
 • gyakorlati feladat elvégzése,
 • esettanulmány készítése.

A képzés írásbeli záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga ideje nem része a képzési időnek.

A vizsga módszertana: Írásbeli vizsgatevékenység: hagyományos, kifejtős válaszadások, valamint feleltválasztós teszt

A képzés besorolása: felsőfokú, kiképző jellegű

Megrendezési formája: csoportos

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák


A képzésben résztvevő a tanfolyam befejeztével képes:

 • üzembentartói balesetvizsgálat lefolytatására,
 • bizonyítékok alapján az eseményhez vezető ok-okozati összefüggések feltárására,
 • szakmai vélemény adására,
 • üzembentartói jelentés megírására,
 • a jogszabályokban és egyéb utasításokban szabályozott jogok gyakorlására,
 • közlekedésbiztonsági elemzés elkészítésére,
 • közlekedésbiztonságot javító javaslatok és ajánlások megfogalmazására,
 • a közlekedésbiztonság ügyének képviseletére.

A képzésben résztvevő a tanfolyam befejeztével, sikeres vizsgát követően az alábbi tevékenységek végezheti:

Vasútbiztonsági engedély és tanúsítvány megszerzésére nem kötelezett vasúti társaságnál végzett Rendelet szerinti Üzembentartói vizsgálat során

 • üzembentartói balesetvizsgálat végzése.

 

A képzés felépítése, folyamata


A program felépítése a balesetvizsgálat általános folyamatán alapul, ezért az egyes tanegységek és tantárgyak oktatása során biztosítani kell, hogy az egymásra épülő és az egymást kiegészítő témakörök oktatása időben megfelelően történjen.  A programot a Balesetvizsgálat általános folyamata tantárgy keretezi.

A balesetvizsgálat általános folyamata

2024. április 2., 18., gyakorlat: április 22.

A tantárgy oktatásának a célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a biztonság szerepét a vasúti közlekedésben.
Legyenek képesek kialakítani és fenntartani a reagálóképességüket (eszközök, információáramlás tekintetében) a balesetek helyszínelésére, megalapozott vélemény kialakítására, a baleset okainak megállapítására, a megállapított okok bemutatására, megelőző intézkedések kidolgozására és megfelelő formátumú üzembentartói jelentés összeállítására.

A hallgató a tantárgy oktatásának befejeztével képes:

 • a helyszíni vizsgálat lefolytatására,
 • saját vizsgálati adatai alapján megalapozott vélemény adására, a baleset közvetlen és közvetett okainak megállapítására,
 • alkalmazható biztonsági ajánlás kidolgozására.
Vasúti balesetek és váratlan események vizsgálati szempontjai

2024. április 4., 11., 16.

A tantárgy oktatásának a célja, hogy a hallgatók sajátítsák el a vasúti balesetek és váratlan események egyes vasúti szakterületek megállapításaira alapozott vizsgálati szempontjait.

A hallgató a tantárgy befejezése után képes a különböző vasúti balesetek és váratlan események vizsgálata során felmerülő szakmai kérdések átfogó kezelésére, az egyes szakterületi szempontok által készített vizsgálatok eredményeit az adott esemény típusának megfelelően integrálni.

Meghallgatás-technika

2024. április 9., 11.

A tantárgy oktatásának a célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a balesetvizsgálat során lefolytatandó meghallgatásokra vonatkozó követelményeket, a helyes interjú- és kérdezéstechnikát.

A tanfolyami képzés után a részt vevő:

 • ismeri a balesetvizsgálat során lefolytatott meghallgatásokkal szembeni követelményeket, a helyes interjú- és kérdezéstechnikát, az interjú során elhangzott információk rögzítésének módját,
 • képes hatékonyan és szabályosan lefolytatni a balesetben érintett személyek meghallgatását
 • tudja értékelni a meghallgatás során szerzett információkat, és azokat beépíteni a vizsgálatba.
Emberi tényező a közlekedésben

2024. április 4., 9., 18.

A tantárgy oktatásának a célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a vasúti közlekedésben az emberi teljesítményt befolyásoló tényezőket és a vasúti balesetek, rendkívüli események emberi vonatkozásait.

A tanfolyami képzés után a részt vevő

 • ismeri a vasúti közlekedés tervezése, szervezése és irányítása során felmerülő pszichológiai tényezőket,
 • képes az eseményben érintett személyek teljesítményét és viselkedését befolyásoló
  belső és külső tényezők azonosítására,
 • ismeri az emberi tényezőre vonatkozó bizonyítékok gyűjtésének és azok elemzésének módszereit,
 • tisztában van a vasúti balesetek, rendkívüli események emberi vonatkozásaival,
 • ismeri a balesetvizsgálói munkát befolyásoló emberi tényezőket.
Vasúti biztonságirányítási rendszer ismeretek

2024. április 16., 18.

A tantárgy oktatásának a célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a vasúti közlekedésben alkalmazott biztonságirányítási rendszer célját, felépítését, a balesetvizsgálat során képesek legyenek a rendszerben fennálló hibák és gyengeségek feltárására.

A tanfolyami képzés után a részt vevő tisztában van a biztonságirányítási rendszer felépítésével, a vállalat biztonságos működésében betöltött szerepével, annak felépítésével és működésével.

Fényképezési és mozgókép-készítési ismeretek és készségek

2024. április 2., 16.

A tantárgy oktatásának a célja, hogy a hallgató sajátítsa el a szakszerű helyszínelési munka végrehajtásához szükséges képrögzítési technikai ismereteket.

A tanfolyami képzés után a részt vevő képes lesz megfelelő minőségű fényképeket és videofelvételeket készíteni, az elkészített felvételeket megfelelően kezelni és a vizsgálathoz felhasználni.

Személyi kompetenciák fejlesztése

2024. április 30.

A hallgatók szerezzenek átfogó ismereteket a pszichológia és a kommunikáció alapjairól, a személyiség megismerésének módszereiről, mely hatékonyabbá teszi balesetvizsgálói munkájukat.

A tantárgy oktatásának befejeztével a hallgató:

 • rendelkezik a balesetvizsgálathoz szükséges átfogó pszichológiai és kommunikációs ismeretekkel,
 • ismeri az egyén és a csoport viszonyából adódó pszichológiai jelenségeket
 • a hallgató képes lesz pszichológiai és kommunikációs ismereteit a konkrét szituációnak, betöltött szerepének megfelelően alkalmazni, kapcsolatait hatékonyan kezelni.

 

Kinek szól a képzés


A program célcsoportja: Olyan vasút-üzemvezetők, akik munkájuk során várhatóan a 24/2012. sz. NFM Rendelet szerinti Üzembentartói vizsgálatot fognak lefolytatni.
A programba való bekapcsolódás feltételei:
– Legalább középiskolai végzettség
– Legalább 5 év vasúti közlekedési szakterületen szerzett gyakorlat
– Vasút-üzemvezetői vizsga
Felnőttképzési szerződés megkötése
A képzésben részt venni szándékozóknak az iskolai végzettséget igazoló dokumentum, illetve a szakmai gyakorlat munkáltató által kiállított igazolása, valamint a Vasút-üzemvezetői vizsga letételét igazoló dokumentum megküldése szükséges.

TERVEZETT PROGRAM

IDŐ PROGRAM
2024.04.02. A balesetvizsgálat általános folyamata
Fényképezési és mozgókép-készítési ismeretek
2024.04.04. Emberi tényező a vasúti közlekedésben
Vasúti balesetek és váratlan események vizsgálati szempontjai
2024.04.09. Meghallgatás-technika
Emberi tényező a vasúti közlekedésben
2024.04.11. Meghallgatás-technika gyakorlat
Vasúti balesetek és váratlan események vizsgálati szempontjai
2024.04.16. Vasúti biztonságirányítási rendszer ismeretek
Fényképezési és mozgókép-készítési ismeretek gyakorlat
Vasúti balesetek és váratlan események v. szempontjai gyakorlat
2024.04.18. A balesetvizsgálat általános folyamata
Emberi tényező a vasúti közlekedésben gyakorlat
Vasúti biztonságirányítási rendszer ismeretek
2024.04.22. A balesetvizsgálat általános folyamata gyakorlat
2024.04.30. Személyi kompetenciák fejlesztése
2024.05.07. Konzultáció
Záróvizsga
2024.05.07.

 

LÉPJÜNK KAPCSOLATBA!

Privóczki-Zsiray Eszter
értékesítési munkatárs
+36 30 668 4856
privoczki-zsiray.eszter@magyarvasut.hu

 

LETÖLTHETŐ KÉPZÉSI ISMERTETŐ


 

Részletek

Kezdés:
április 2.
End:
május 7.
Képzési díj:
250.000Ft + ÁFA

Helyszín

HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület
Teréz krt. 38.
Budapest, 1066 Magyarország

Szervező

Hungrail Magyar Vasúti Egyesület
Telefon
+36 1 247 6979
Email
info@hungrail.hu
Szervező weboldalának megtekintése

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT