Vasúton 2030-ig harminc százalékra, míg 2050-ig ötven százalékra kell növelni a háromszáz kilométer fölötti árufuvarozás arányát a közúti áruszállítással szemben. Hogyan teljesíthetők ezek a célok? Erre keres és mutat választ a HUNGRAIL Infrastruktúra Bizottsága.

A vasút szerepvállalásának növelését célzó elvárásokat úgynevezett Fehér Könyvében fogalmazta meg az Európai Bizottság. Az Európai Green Deal zöld megállapodás megerősítette, előtérbe helyezte ezeket a célokat, amelyek hazánkra vonatkoztatva 2030-ra 67 millió tonna, 2050-re pedig már 104 millió tonna áru vasúti továbbítását jelenti, a 2019 évi 52,27 millió tonnához képest. Magyarországon a 2030-as célok még pontszerű infrastruktúra-fejlesztéssel, pályarekonstrukcióval, forgalomszabályozási intézkedésekkel, célzott állami szegmenstámogatásokkal teljesíthetők, azonban a 2050-re kitűzött célok nagyobb infrastruktúra-beruházás nélkül már nem érhetők el.
A szükséges fejlesztések egyik kulcsprojektje lehet a Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal megavalósítása. Ez megoldást nyújthat a jelenleg fővárosközpontú, személyszállításra optimalizált, sugaras vonalszakaszos struktúra miatt nehezebb átjutást elszenvedő teherforgalom számára. A HUNGRAIL már 2020 novemberében, Béres Barna, a MÁV Pályavasúti főigazgatója vezette Infrastruktúra Bizottságában napirendre tűzte ezt a témát. A tagvállalatok képviselői áttekintik a meglévő vasútvonalak fejlesztésével járó, költséghatékonyabb megvalósítás lehetőségeit és az ezen túlmenően szükséges infrastruktúrafejlesztési igényeket (mint például egy új Duna-híd valamint néhány kilométer új pályaszakasz). A bizottság megoldási javaslata nem jár majd jelentős többletfutással a Hegyeshalom-Kürtös viszonylatban. Fontos szempontnak tartották a tagvállalatok, hogy olyan javaslat kerüljön kidolgozásra, amely személyforgalmi, vasútépítő és pályaműködtető tagvállalatok támogatását egyaránt élvezi. 2021. február elejére megfogalmazza a bizottság az elkerülő útvonallal szemben támasztott műszaki paramétereket, többek között a tengelyterhelés, a vonathossz, a megelőző vágányok és a legnagyobb megengedett sebesség vonatkozásában is.
A témához kapcsolóadóan megjelent, „2056/2020. Kormányhatározat a V0 Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről” lehetőséget teremt arra, hogy a vasúti árufuvarozási szektor – a 2030-ig és 2050-ig kijelölt európai uniós elvárások alapján – megfogalmazza e célok megvalósításához szükséges lépéseket. A HUNGRAIL üdvözölte, hogy a közlekedési szektor környezetbaráttá formálásával a kormány stratégiai jelentőséget tulajdonít a logisztikának és a vasúti árufuvarozás jövőjének.
További információ: hodosi.lajos@hungrail.hu

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT