a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M324 és M325 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 1/2020 és 2/2020 számú, valamint az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M025 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

Ezúton tájékoztatjuk a veszélyes áruk szállításában érintett vállalkozásokat, hogy Magyarország hatáskörrel rendelkező hatósága aláírta az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M324 és M325 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 1/2020 és 2/2020 számú, valamint az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M025 számú multilaterális megállapodásokat (a továbbiakban: Megállapodások), amelyek Magyarország vonatkozásában 2020. március 25-én hatályba léptek.

A Megállapodások magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„M324 Multilaterális Megállapodás az ADR 1.5.1 szakasza alapján a járművezetőknek az ADR 8.2.2.8.2 pontja szerinti oktatási bizonyítványával és a biztonsági tanácsadóknak az ADR 1.8.3.7 bekezdése szerinti bizonyítványával kapcsolatban

1)  Az ADR 8.2.2.8.2 pontja első bekezdésének előírásaitól eltérően, minden olyan járművezetői oktatási bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig érvényes marad. Az ilyen bizonyítványokat öt évre meg kell újítani, ha a járművezető bizonyítja, hogy a 8.2.2.5 bekezdés szerinti ismeretfelújító képzésben részt vett és a 8.2.2.7 bekezdés szerinti vizsgát 2020. december 1. előtt letette. Az új érvényesség ideje akkor kezdődik, amikor a megújítandó bizonyítvány eredeti érvényessége lejárt.

2)  Az ADR 1.8.3.16.1 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig érvényben marad. Az ilyen bizonyítványok érvényességi idejét meg kell hosszabbítani az eredeti érvényességük lejártától számított öt évvel, ha a bizonyítvány tulajdonosa az ADR 1.8.3.16.2 pont szerinti vizsgát 2020. december 1. előtt letette.

3)  Ez a megállapodás 2020. december 1-ig alkalmazható azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.


M325 Multilaterális Megállapodás az ADR 1.5.1 szakasza alapján a tartányoknak az ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai szerinti időszakos és közbenső vizsgálatával kapcsolatban

1)  Az ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai előírásaitól eltérően, a tartányok minden olyan, időszakos és közbenső vizsgálata, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. augusztus 1. között jár le, 2020. augusztus 30-ig érvényes marad. Az ilyen vizsgálatokat az ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos jelölésnek az ADR 6.8.2.5.1 és 6.8.3.5.10 pontjainak kell megfelelnie.

2)  Az ADR 9.1.3.4 előírásaitól eltérően, minden olyan jóváhagyási igazolás, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. augusztus 1. között jár le, 2020. augusztus 30-ig érvényes marad. A műszaki vizsgálatot az ADR 9.1.2.3 bekezdése szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ADR 9.1.3.5 bekezdése szerinti igazolás érvényességi ideje a meghosszabbítandó, illetve megújítandó igazoláson szereplő utolsó érvényességi időtől kezdődik.

3)  Ez a megállapodás 2020. szeptember 1-ig alkalmazható azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilaterális Megállapodás RID 1/2020 a RID 1.5.1 szakasza alapján a biztonsági tanácsadóknak a RID 1.8.3.7 bekezdése szerinti bizonyítványával kapcsolatban

A RID 1.8.3.16.1 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig érvényes marad. Az ilyen bizonyítványok érvényességi idejét meg kell hosszabbítani az eredeti érvényességük lejártától számított öt évvel, ha a bizonyítvány tulajdonosa az 1.8.3.16.2 pont szerinti vizsgát 2020. december 1. előtt letette.

Ez a megállapodás 2020. december 1-ig alkalmazható azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilaterális Megállapodás RID 2/2020 a RID 1.5.1 szakasza alapján a tartányoknak a RID 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai szerinti időszakos és közbenső vizsgálatával kapcsolatban

A RID 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai előírásaitól eltérően, a tartányok minden olyan, időszakos és közbenső vizsgálata, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. augusztus 1. között jár le, 2020. augusztus 30-ig érvényes marad. Az ilyen vizsgálatokat a RID 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos jelölésnek a RID 6.8.2.5.1 és 6.8.3.5.10 pontjainak kell megfelelnie.

Ez a megállapodás 2020. szeptember 1-ig alkalmazható azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilaterális Megállapodás ADN/M025 az ADN 1.5.1 szakasza alapján az ADN szakosító ismeretek elsajátításáról szóló, az ADN 8.2.2.8 bekezdése szerinti bizonyítvánnyal és a biztonsági tanácsadóknak az ADN 1.8.3.7 bekezdése szerinti bizonyítványával kapcsolatban

1)  Az ADN 8.2.2.8.3 és 8.2.2.8.4 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan, az ADN szakosító ismeretek elsajátításáról szóló bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. december 1. között jár le, 2020. december 31-ig érvényes marad. Az ilyen bizonyítványokat öt évre meg kell újítani, ha a bizonyítvány tulajdonosa bizonyítja, hogy az ADN 8.2.2.8.4 a) pontja és ha szükséges, a 8.2.2.8.4. b) pontja követelményeinek 2021. január 1. előtt megfelelt. Az új érvényesség ideje akkor kezdődik, amikor a megújítandó bizonyítvány eredeti érvényessége lejárt.

2)  A 8.2.1.9 és a 8.2.1.10 bekezdés szerint az ADN szakosító ismeretek elsajátításáról szóló bizonyítvánnyal egyenértékűnek elfogadott okmányokat e megállapodás 1) bekezdése szerinti feltételekkel el kell fogadni. 2020. december 1-ig fogadhatók el egyenértékűnek „A Tengerészek Képzéséről, Képesítéséről és az Őrszolgálat Ellátásáról szóló Nemzetközi Egyezmény”-ben foglalt feltételek szerint.

3)  Az ADN 1.8.3.16.1 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig érvényben marad. Az ilyen bizonyítványok érvényességi idejét meg kell hosszabbítani az eredeti érvényességük lejártától számított öt évvel, ha a bizonyítvány tulajdonosa az ADN 1.8.3.16.2 pont szerinti vizsgát 2020. december 1. előtt letette.

4)  Ez a megállapodás 2020. december 1-ig alkalmazható azon ADN Szerződő Felek területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon ADN Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

A multilaterális megállapodásokat aláíró szerződő felek felsorolása a következő linkeken érhető el:

M324 és M325: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html
M025: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/multilateral-agreements.html
RID 1/2020 és RID 2/2020: https://otif.org/en/?page_id=176

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT