Vasúti Árufuvarozási Bizottság
Magyarországon a teljes piaci liberalizációt követőn a szereplők száma megváltozott. Megnövekedett az adatcsere, az interoperabilitás jelentősége és élesedik a verseny a többi áruszállítási móddal szemben.
A bizottság véleményezi az EU rendeleteket és irányelveket, továbbá a magyar vasúti jogszabályokat, az érvényben lévő szabályozásokat, rendeleteket, jogszabály- és intézkedéstervezeteket. Ezekkel kapcsolatban kidolgozza az egyesület állásfoglalásait az árufuvarozási ágazatot érintő kérdésekben.

Vasúti Infrastruktúra Bizottság
Az infrastruktúra-működtetők előtt álló legnagyobb kihívás az eredményes, költséghatékony és magas színvonalú vasúti infrastruktúra stabil finanszírozása, a hozzáférési díjaknak a versenyképes működést és a fejlesztést egyaránt szolgáló kalkulációja, a reális teljesítménymutatók kidolgozása. A magyarországi vasutak instabil és elégtelen finanszírozással szembesültek az elmúlt néhány évtized során, ami karbantartási lemaradásokhoz és alacsony szolgáltatási színvonalhoz vezetett. Kezelésük reformokat igényel. A hosszú távú tervezés (pénzügyi) alapját többéves szerződéseknek kell megalapozniuk. Az Infrastruktúra Bizottság rendszeresen dolgoz ki állásfoglalásokat és egyeztetéseket kezdeményez a szakpolitikai döntéshozókkal. A testületben pályaműködtetők, vasútvállalatok és integrált vállalatok is képviseltetik magukat.

Vasúti Személyszállítási Bizottság
A HUNGRAIL tagvállalatai évente csaknem 150 millió utast szolgálnak ki. Annak érdekében, hogy még több utas válassza a vasutat illetve a tömegközlekedést a szolgáltatási színvonal emelésére, az utasjogok megfelelő biztosítására valamint az egyes közlekedési módok összehangolására van szükség. A személyszállítási bizottság segíti a döntéshozók munkáját. A bizottság javaslatokat dolgoz ki a kiszolgálás színvonalát javító intézkedések támogatásának érdekében. A jogszabály-tervezetek véleményezésénél valamint az állásfoglalások készítésénél ügyel arra, hogy azok a tagvállalatok és az utasok érdekeit egyaránt figyelembe vegyék.

Jogi és Etikai Bizottság
A bizottság az egyesület tagjai számára minden releváns, jogi szakértelmet igénylő kérdésben és ügyben szakmai segítséget nyújt, felhívja a tagvállalatok figyelmét az új nemzetközi és hazai jogszabályokra, valamint elősegíti a tagok között felmerülő, jogi kérdések békés úton történő rendezését.
Az egyesület tagvállalatai új kihívásokkal szembesülnek a különböző megállapodások kialakítása során. Mivel az európai és hazai jogalkotási keretek folyamatos változásban vannak, ezeknek a szerződéses kapcsolatoknak is rugalmasnak kell lenniük, hogy az új elvárásoknak megfelelhessenek. A vasútvállalatoknak és pályaműködtetőknek folyamatosan újra kell szervezniük kapcsolataikat, hogy az aktuális jogi környezetet megfelelően kihasználhassák.

Nemzetközi és Kiemelt Ügyek Bizottság
Feladatkörébe tartozik a nemzetközi szervezetekben való hatékony képviseleti munka előkészítése, valamint az uniós tagságból eredő feladatok elvégzésében történő aktív közreműködés. A bizottság kezeli és koordinálja a kiemelt jelentőségű ügyeket is. Naprakész információkat szerez be a nemzetközi eseményekről, döntésekről, szabályozásokról és azokat továbbítja tagvállalatainknak. Felhívja a figyelmet az EU által megfogalmazott feladatokra. Kapcsolatot épít a hasonló nemzetközi szervezetekkel, eljuttatja a magyar vasúti szektor véleményét a megfelelő fórumokba. Lehetőség szerint mindenki számára elfogadható, együttes álláspont kialakítása más országok szervezeteivel. Reagál azokra a kormányzati vagy EU-s intézkedésekre, amelyek hatással vannak a hazai vasúti ágazat versenyképességére és ebbe bevonja a nemzetközi szervezeteket.

EVAER Munkacsoport
A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület érzékelte, hogy a vasúti árufuvarozási piac szereplői hasonló káosztól tartanak egy állami vasúti áruforgalom ellenőrző rendszer felállítása esetén, mint az közúton volt 2015. elején. Az EVAER bevezetéséről kormányzati döntés még nem született, de koncepciójának kidolgozása már folyik a NAV-on belül, így már jelen fázisban is szükséges egyeztetni az illetékesekkel. Szeretnénk elérni, hogy érdemi párbeszéd alakuljon ki a szakmai szervezetünk és az illetékes intézmények között a bevezetést megelőzően.

Veszélyes Áru Munkacsoport
2013 februárjában megalakult a Veszélyes Áru Ad Hoc Bizottság annak érdekében, hogy fokozza a HUNGRAIL szakmai érdekképviseleti tevékenységét a vasúti veszélyes áruszállítás területén.
A bizottság a vasútbiztonsági akcióprogram előkészítéseként meg fogja határozni, hogy az OKF ellenőrzési tevékenysége miként illeszthető minél jobban a vasúti árufuvarozás tevékenységbe a szállítási rendszer sérülése nélkül.

Munkaügyi Munkacsoport
A Munkaügyi Munkacsoport feladata egy alágazati kollektív szerződés kidolgozása, amely minden vasútvállalat munkavállalójának státuszát megfelelő módon szabályozná. A HUNGRAIL keretein belül kidolgozott kollektív szerződés hozzájárulhat vasúti életpálya-modellek bevezetéséhez és kiszámítható jogi környezetet teremt mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak. A munkacsoport vezetője Bánhidi-Nagy Attila a MÁV Zrt. elnöki főtanácsadója.

Vágányzári Munkacsoport

Egyes kocsi Munkacsoport

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT