Az iparvágányok hatékonyabb kihasználása is hozzájárulhat a környezetbarát vasúti árufuvarozás forgalmának növeléséhez. A nagyobb szállítási igénnyel rendelkező vállalatok és a kistérségek bekapcsolása a vasúti vérkeringésbe ugyanis a saját célú pályák csatlakoztatásán keresztül lehetséges. Megfelelő hálózat mellett tovább csökkenthető a közútra nehezedő egyre nagyobb terhelés is. A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület Iparvágány munkacsoportja az ágazati szereplők bevonásával kezdte meg munkáját.

A HUNGRAIL a vasúti áruszállítás versenyképességének fokozása érdekében célul tűzte ki az európai uniós források felhasználásával felújított vasúti pályák jobb kihasználását, az összekötő, csatlakozó és saját célú vasúti pályahálózatok műszaki színvonalának fejlesztését, fenntartását, valamint harmonizálását a törzshálózattal. Ez utóbbi azért fontos, mert a megfelelő iparvágány hálózat mellett csökken a közútra nehezedő egyre nagyobb terhelés. Ehhez azonban elengedhetetlen a használaton kívüli iparvágányok újraélesztése, a meglévő rakodóhelyek számának szinten tartása, a rakodóhelyek nyilvántartása, illetve a vasútállomások tehermentesítése. Emellett kiemelten fontos a szolgáltatások színvonalának minőségi javítása, az üzemeltetéshez szükséges erőforrások megfelelő megosztása. A munkacsoport első feladata az iparvágány működtetésben érdekelt vállalatok listájának összeállítása, majd a működtetéssel kapcsolatos problémák, akadályozó tényezők feltérképezése.

A biztonságos vasúti áruszállítás az iparvágányokon kezdődik, így az üzemeltetésben résztvevő vállalatoknak is ismerniük kell a szabályokat. Indokolt ugyanakkor az előírások felülvizsgálata, mert az üzemeltetési nehézségek egyik gyökere éppen ezekben rejlik. Újragondolásukkal, racionalizálásukkal gördülékenyebbé, termelékenyebbé tehető a működés. A szükséges jogszabály módosításokban a HUNGRAIL Jogi Bizottsága is közreműködik, de az Egyes Kocsi munkacsoport által kidolgozott céltámogatási rendszer is hatással lehet a folyamatokra, hiszen a szegmens megerősödése esetén az iparvágányokon is nagyobb áruforgalom jelenhet meg, ami gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé. A HUNGRAIL az Iparvágány munkacsoport vezetését a MOL Nyrt. vállalta. A munkákba pedig a Vasúti Pályahasználók Egyesülete is bevonásra került.

Legutóbbi hírek

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT