Tagvállalatunk, a Rail Cargo Hungaria Zrt. 68. Vasutasnap alkalmából rendezett ünnepségének történéseit és kitüntetettjeinek névsorát közöljük. Gratulálunk minden Kollégának!

Szöveg: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció

 

A korábbi évek hagyományaitól eltérően társaságunk – amely a Rail Cargo Hungaria nevet idén pont tíz éve viseli büszkén –, önálló rendezvény keretében tartotta meg a vasutas közösség legnagyobb ünnepét. Külön megtiszteltetést jelentett, hogy idén a miniszteri kitüntetéseket közvetlenül az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárától, dr. Mosóczi Lászlótól körünkben vehették át munkatársaink.

 

Az ünnepségen elsőként Dr. Kovács Imre, az Igazgatóság elnöke, CEO, köszöntötte az érdekképviseleti szervezetek vezetőit, a Rail Cargo Group magyarországi vállalatainak vezetőit, a kitüntetetteket és hozzátartozóikat, valamint a jelenlévő kollégákat. Beszédében hangsúlyozta, társaságunk számára stratégiai jelentőségű volt az elmúlt tíz, tizenöt év. A MÁV-ból történő kiválást követően fejlődésünk dinamikus szakaszba lépett. Mára már Európa második legnagyobb vasúttársaságának, a Rail Cargo Groupnak tagjaként, a magyarországi vasúti árufuvarozás piacvezetőjeként töltünk be stabil szerepet a szektorban. Az RCG jelenléte nemzetközi szinten is folyamatosan erősödik, ami egyre több kihívást és feladatot von maga után. Ahhoz, hogy mindennek megfeleljünk, az eddigiekhez hasonló elkötelezett és felelős munkára van szükség kollégáink részéről. Végül hozzáfűzte, csapatunk erősségét és elhivatottságát bizonyítja, hogy idén is nagyon sok munkatárs vehet át kitüntetést a Vasutasnapon. Ezután Kotiers Román a társaság CFO-ja adott rövid áttekintést a vállalat előtt álló kihívásokról és az ezek megoldását segítő stratégiai intézkedésekről. Hangsúlyozta, az elmúlt időszak nehéz próbák elé állított minket, a vágányzárak, a különböző pályakapacitási korlátozások jelentős terheket róttak ránk. Ezzel párhuzamosan ügyfeleink növekvő elvárásainak és igényeinek is meg kellett felelnünk. Nehezített körülmények között is törekedtünk a pontosságra, rugalmasságra, minőségi szolgáltatásnyújtásra, amely kizárólag a kereskedő és üzemeltető kollégák szoros és összehangolt együttműködésével valósulhatott meg. Hasonló kihívásokkal küzdünk továbbra is. Feladatunk azonban jóval túlmutat a vágányzárak sikeres menedzselésén. A hatékonyságunkat fokozó projektekkel és informatikai fejlesztéseinkkel a munkafolyamatok optimalizálását és a költségek racionalizálását segítjük elő.

 

A felsővezetői beszédek sorát Drs. Erik Regter, az RCH CSO-ja zárta, röviden kitért a Rail Cargo Group nemzetközi szintű törekvéseire, majd szót ejtett az újabb fejlődési irányokról. Hangsúlyozta, a távol-keleti, illetve a görögországi piacbővítéssel a Rail Cargo Group újabb lépést tett a nemzetközi szerepvállalás erősítése felé. Hangsúlyozta, hogy példaértékű az együttműködés a társaságok között, amely két kis ország – Magyarország és Ausztria – vasútvállalatainak erejét és képességét ötvözve Európa meghatározó vasúti szereplőjévé tette a Rail Cargo Groupot. Ezt követően kitért a folyamatban lévő Trans4Cargo projektek fontosságára és a fejlődés támogatásában betöltött szerepükre. Megköszönte a kollégák által tanúsított töretlen helytállást, és gratulált a kitüntetésben részesült munkatársaknak.

 

Végül az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, dr. Mosóczi László köszöntötte a vendégeket. Elismerését fejezte ki a Rail Cargo Hungaria, illetve a Rail Cargo Group kiemelkedő teljesítményével kapcsolatban. Majd röviden kitért azon minisztériumi feladatvállalásokra, amelyekkel a tárca a vasúti ágazat további fejlődését törekszik elősegíteni.

A beszédeket követően kezdetét vette a kitüntetések ünnepélyes átadása.

 

Baross Gábor-díjban részesült:

Bideczki János műszaki üzemeltetési szakértő I.:

Kezdetektől a vasútszakmában dolgozik. Kocsilakatos, majd raktáros és művezető munkakörökből – folyamatosan képezve magát – jutott el jelenlegi pozíciójába. Szakmai hozzáértését műszaki üzemeltetési szakértőként fejleszti, melynek során felügyeli a vállalat által üzemeltetett járművek közlekedésbiztonsági állapotát, és sérülés esetén haladéktalanul intézkedik a megfelelő helyreállításról. Irányítja a társaság nagy értékű járműveinek szakszerű és gazdaságos javítását. Más vasúttársaságokkal történő kapcsolattartás során fokozott gondot fordít az európai járműparkban futó teherkocsik átalakítási trendjeinek megfigyelésére, melynek tapasztalatait a Rail Cargo Hungaria Zrt. saját kocsiparkjának fejlesztésében kamatoztatja.

 

Miniszteri Elismerésben részesült:

Juhász Brigitta tolatástervező I.:

Bejárva a vasúti végrehajtószolgálat különböző munkaköreit, jelenleg tolatástervezőként dolgozik az RCH-nál. Az elmúlt tíz évben feladatai ellátása mellett számos vasúti üzemeltetési projektben dolgozott, melyeknek eredményeként a vasúti árufuvarozás színvonala folyamatosan fejlődik. Példaértékű kapcsolatokat épített ki mind az ügyfelekkel, mind munkatársaival. Folyamatosan keresi a gazdaságosabb megoldásokat a fuvaroztató partnerek kiszolgálásában. Munkavégzését nagyfokú rugalmasság, problémamegoldó képesség jellemzi, melyek révén hozzájárul a vállalat stabil működésének biztosításához.

 

Kárpáti Marianna üzemviteli logisztika szakértő:

Országosan elismert vasutas szakember, aki pályafutását a végrehajtószolgálatban forgalmi szolgálattevőként kezdte, és végigjárva a ranglétrát jelenleg az RCH üzemviteli logisztika szakértőjeként kamatoztatja megszerzett tudását. Rugalmas hozzáállásával, segítőkész, elhivatott munkájával hamar kivívta a partnerek tiszteletét és bizalmát. Mindezek mellett kiemelkedően sok energiát fordít a vasútszakmai képzési programok megreformálására, amely kulcskérdés az ágazat munkaerő-állomány utánpótlása szempontjából. Folyamatosan keresi az új oktatásmódszertani megoldásokat, amelyek illeszkednek a fiatal generáció igényeihez, ezáltal elősegítve az RCH stabil működését és folyamatos vasútszakmai utánpótlását.

 

Tóth Gábor kirendeltségvezető:

Kelebia kirendeltségvezetőjeként kulcsszerepe van a társaságunk számára kiemelt jelentőségű határátmenet forgalmának biztosításában. Az Európai Uniós külső határ mind az árukezelési eljárásokban, mind az ügyfél- és hatósági kapcsolatokban, több esetben rendkívüli feladatok elé állítja a végrehajtószolgálatot. Munkáját – irányítási területén az árufuvarozási folyamatok megszervezése, irányítása és ellenőrzése – példamutató lelkiismeretességgel, rendkívüli munkabírással, szakmai és vezetői felkészültséggel látja el. A fuvaroztató és egyéb külső partnerek, valamint munkatársai körében elismert, kedvelt személyiség, akire minden esetben a korrekt kapcsolattartás és együttműködés jellemző.

 

Veres László járműmenedzsment szakértő II.:

Szakmai pályafutása során számos vasúti munkakörben dolgozott műszaki területen, melynek fókuszában mindig a teherkocsi-üzemeltetés állt. Kitartó munkájának, ismeretei folyamatos fejlesztésének köszönhetően egyre nagyobb felelősséggel járó tevékenységeket lát el. Nevéhez fűződik a Rail Cargo Hungaria teherkocsiirányítási rendszerének kialakítása és folyamatos továbbfejlesztése. Mindezzel biztosítja, hogy a vállalat ügyfelei számára mindig a leginkább költséghatékony módon álljanak rendelkezésre az árufuvarozáshoz szükséges vasúti kocsik. Tevékenységével hozzájárul az RCH üzemképes teherkocsi-parkjának optimális működtetéséhez.

 

A Cargo szolgálatáért kitüntetésben részesült:

Arany fokozat – Hatos Ferenc műszaki szakelőadó I.

Ezüst fokozat – Ágoston János teherkocsi átadó-átvevő

Ezüst fokozat – Pólya Tibor vontatási szakértő

Bronz fokozat – Balázs Bernadett Business Unit STEA vezető

Bronz fokozat – Kaposi Józsefné kocsigazdálkodási szakértő

Bronz fokozat – Kristóf Ferenc állomási operatív koordinátor II.

 

Felsővezetői dicséretben részesült:

Botos Gábor ügyfélszolgálati szakértő

Füredi Gábor mozdonyvezető

Horváth Ferenc árukezelő kocsivizsgáló

Kovácsné Barkovics Ágnes alkalmazás szakértő

Markovics-Tar Zsuzsa területi szolgáltatási szakelőadó

Nagyné Fehér Zsuzsanna vizsgabiztos

Oleszka Sándor területi üzemirányító

Szabó Attiláné árufuvarozási szervező

Vámos Jánosné árufuvarozási operátor

Megyesiné Kun Éva számviteli szakelőadó I.

Turczi Hajnalka pénzügyi szakelőadó I.

Kővári Judit marketing szakértő II.

 

TÜK vezetői dicséretet kapott:

Grizák Károly állomási operatív koordinátor I.

Gyarmatiné Gyuris Irén árufuvarozási operátor

Váradi Tibor komplex vonali tolatásvezető II.

Balogh Vilmosné árufuvarozási operátor

Váczi Gabriella Anita állomási operatív koordinátor I.

Vámosi György árukezelő kocsivizsgáló

Hamzáné Vigh Judit árufuvarozási szervező

Molnár László árukezelő kocsivizsgáló

 

Rail Cargo Carrier igazgatói dicséretben részesült:

Horváth Zoltán üzemeltetési vezető

Legutóbbi hírek

KERESÉSHEZ KEZDJEN EL GÉPELNI, MAJD NYOMJON ENTERT